Jacek Janusz Mrozek – Dyrektor Filii w Ełku Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, profesor nadzwyczajny Gdańskiej Szkoły Wyższej.

 

Moi drodzy studenci!

Mam nadzieję, że informacje przedstawione na tej stronie internetowej zachęcą Was do zgłębiania nauki, realizowania kolejnych etapów edukacji oraz uzyskiwania stopni i tytułów naukowych.

Warto mieć wykształcenie i jednocześnie mądrość życiową. Tej mądrości uczyli mnie ś.p. rodzice, którzy mieli jedynie wykształcenie podstawowe. Bardzo cieszyli się kiedy skończyłem tzw. „zawodówkę”. Teraz cieszą się w Niebie z każdego mojego sukcesu.

Na początek przedstawiam Wam garść mądrości starożytnych:

Dum licet et vernos etiamnunc agitis annos, discite: eunt anni more fluentis aquae. Nec quae praeteriit, iterum revocabitur unda, nec quae praeteriit, hora redire potest. Utendum est aetate.

Póki możecie i przeżywacie jeszcze wiośniane lata, uczcie się: lata idą niby płynąca woda. Ani miniona nie powróci fala, ani miniona nie może się cofnąć godzina. Trzeba korzystać z życia.

Disce aliquid: nam, cum subito Fortuna recessit, Ars remanet vitamque hominis non deserit umquam.

Ucz się czegoś: bo gdy nagle szczęście odstąpi, nauka pozostaje i nie opuszcza nigdy życia człowieka.

Nonne optimus et gravissimus quisque confitetur multa se ignorare et multa sibi etiam atque etiam esse discenda?

Czyż każdy zacny i poważny człowiek nie wyzna, że wielu rzeczy nie wie i ciągle musi się uczyć?

Aspera res prima est, sed fert industria laudem.

Wysiłek jest na początku rzeczą przykrą, lecz przynosi chlubne zwycięstwo.

Litterarum radices amarae sunt, fructus iucundiores.

Korzenie nauki są gorzkie, owoce słodkie.

Instantia est mater doctrinae.

Upór jest matką nauki.

Non progredi est regredi.

Nie posunąć się naprzód to znaczy cofnąć się.

Non scholae, sed vitae discimus.

Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia.

Indocti discant et ament meminisse periti.

Nieuczeni niechaj się uczą, a wiedzący niechaj sobie przypominają.

Memoria minuitur, nisi eam exerceas.

Pamięć słabnie, jeżeli jej się nie ćwiczy.

Scire volunt omnes, studiis incumbere pauci.

Wiedzieć chcą wszyscy, przykładać się do nauki nieliczni.

Nihil agendo homines male facere discunt.

Przez lenistwo ludzie uczą się czynić źle.

Vita sine litteris mors est.

Życie bez nauki to śmierć.

 

Każdy uczeń (student, żołnierz) ma swoich nauczycieli, wychowawców, opiekunów, dowódców i instruktorów. Ja miałem to szczęście, że uczyli mnie wspaniali ludzie, których przedstawiam tutaj.