W latach 2006-2018 pracowałem jako wykładowca akademicki w trzech uczelniach wyższych. Wykładałem na tych uczelniach nastepujące przedmioty:

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku Filia w Ełku:

 • Prawo budowlane
 • Socjologia
 • Metody i techniki pisania prac dyplomowych

Wyższa Szkola Gospodarki w Bydgoszczy Wydział Zamiejscowy w Ełku:

 • Filozofia z etyką
 • Polityka turystyczna
 • Prawo w turystyce i rekreacji

Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie:

 • Nauka o administracji
 • Ochrona własności intelektualnej
 • Pozyskiwanie funduszy unijnych
 • Zarządzanie projektami unijnymi

Wydział Studiów Technicznych i Społecznych w Ełku Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 • Europejskie prawo gospodarcze
 • Nauka o administracji
 • Ochrona informacji niejawnych
 • Podstawy prawoznawstwa
 • Postępowanie egzekucyjne w administracji
 • Prawo wykroczeń
 • Publiczne prawo gospodarcze
 • System organów ochrony prawnej
 • Techniki negocjacji i mediacji w administracji

Obecnie prowadzę wykłady w następujących jednostkach naukowo-dydaktycznych:

 • Filii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Ełku,
 • Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,
 • Wydziale Zamiejscowym Gdańskiej Szkoły Wyższej w Olsztynie.