W latach 2006-2018 pracowałem jako wykładowca akademicki w trzech uczelniach wyższych. Wykładałem na tych uczelniach następujące przedmioty:

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku Filia w Ełku:

 • Prawo budowlane
 • Socjologia
 • Metody i techniki pisania prac dyplomowych

Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy Wydział Zamiejscowy w Ełku:

 • Filozofia z etyką
 • Polityka turystyczna
 • Prawo w turystyce i rekreacji

Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie:

 • Nauka o administracji
 • Ochrona własności intelektualnej
 • Pozyskiwanie funduszy unijnych
 • Zarządzanie projektami unijnymi

W latach 2005-2019 na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie prowadziłem zajęcia dydaktyczne w następujących jednostkach naukowo-dydaktycznych:

 • Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej na Wydziale Humanistycznym,
 • Wydziale Studiów Technicznych i Społecznych w Ełku.

Obecnie prowadzę wykłady w następujących jednostkach badawczo-dydaktycznych:

 • Filii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Ełku,
 • Wydziale Zamiejscowym Gdańskiej Szkoły Wyższej w Olsztynie.