W latach 2005-2023 pracowałem jako wykładowca akademicki w czterech uczelniach wyższych:

  • Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku Filia w Ełku,
  • Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy Wydział Zamiejscowy w Ełku,
  • Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie,
  • Gdańska Szkoła Wyższa.

Od 2005 roku pracuję na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Prowadziłem zajęcia dydaktyczne w następujących jednostkach organizacyjnych:

  • Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej na Wydziale Humanistycznym,
  • Wydział Studiów Technicznych i Społecznych w Ełku.

Obecnie prowadzę wykłady w Filii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Ełku, gdzie pełniłem funkcję kierownika katedry, wicedyrektora, a następnie dyrektora, za co Jego Magnificencja Rektor UWM złożył mi pisemne podziękowanie.