Od 12 lipca 2013 roku jest dziennikarzem polskiego miesięcznika internetowego o geopolityce „Geopolityka.net” (ISSN 2352-2335) – legitymacja prasowa Nr 11/2013/A.