W okresie nauki w Szkole Podstawowej byłem Harcerzem.

Harcerstwo nauczyło mnie myślenia, odpowiedzialności, wytrwałości, pokory i odwagi, punktualności i szybkości działania, samodzielności i pracy zespołowej, a także wymagało ode mnie nabycia wielu cennych umiejętności.

Z innymi Harcerzami i Harcerkami wspólnie spędzałem czas i wyjeżdżałem na obozy, biwaki, zimowiska, grałem w gry terenowe, organizowałem zbiórki i uczestniczyłem w akcjach społecznych, co dawało mi poczucie dumy.

Po złożeniu przysięgi otrzymałem Krzyż Harcerski.