W latach 2002-2005 byłem nauczycielem w dwóch szkołach ponadgimnazjalnych. Nauczałem w tych szkołach następujących przedmiotów:

Zespół Szkół Nr 5 im. Karola Brzostowskiego w Ełku:

  • Podstawy wiedzy o państwie i prawie
  • Prawo administracyjne

Zespół Szkół Nr 1 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Ełku:

  • Zarys wiedzy o gospodarce
  • Podstawy ekonomii
  • Zarządzanie firmą
  • Człowiek jako jednostka

Uczyłem także religii na podstawie misji katechetycznej udzielonej przez Jego Ekscelencję Księdza Biskupa Ełckiego Jerzego Mazura.

Podczas swojej pracy w wyżej wymienionych szkołach uzyskałem stopień awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego, a następnie mianowanego. Umożliwili mi to dyrektorzy ww. szkół: Mgr Kazimierz Czepułkowski (ZS Nr 5) i Dr Ryszard Skawiński (ZS Nr 1) oraz opiekunowie stażu: Mgr inż. Teresa Zbirochowicz (ZS Nr 5) i Mgr inż. Grażyna Ozorowska (ZS Nr 1).