W latach 1998-2007 byłem związany z miejskim i powiatowym samorządem w Ełku. Byłem Radnym Rady Powiatu Ełckiego I Kadencji oraz Radnym Rady Miasta Ełku V Kadencji.

Poza pełnieniem funkcji radnego pracowałem także na stanowiskach:

  • Zastępcy Dyrektora (miejskiego) Ełckiego Centrum Kultury,
  • Kierownika Działu Turystyki, Wypoczynku i Rekreacji Miejskiego
    Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ełku,
  • Dyrektora (powiatowego) Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Ełku.