W latach 1999-2014 wykonywałem funkcje w organizacjach społecznych jako:

  • Przewodniczący Powiatowego Zrzeszenia LZS w Ełku,
  • Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Warmińsko-Mazurskiego Zrzeszenia LZS w Olsztynie,
  • Wiceprzewodniczący Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w Ełku,
  • Prezes Klubu Kolarskiego w Ełku,
  • Wiceprezes Warmińsko-Mazurskiego Związku Kolarskiego
    w Olsztynie,
  • Członek Zarządu Polskiego Związku Kolarskiego
    w Warszawie.

W latach 2001-2021 wykonywałem funkcję Prezesa Stowarzyszenia Twórczości Teatralnej w Ełku, które przez prowadziło Teatr im. Józefa Węgrzyna.