Dnia 23 września 2016 roku na Placu Solnym Starego Miasta we Wrocławiu, wraz z innymi podchorążymi Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu, Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni i Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie, złożyłem przysięgę wojskową.

W dniu 18 listopada 2016 roku ukończyłem kurs oficerski w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu (obecnie Akademia Wojsk Lądowych). Kurs ten realizowałem w korpusie sprawiedliwości i obsługi prawnej (grupa osobowa: sądownictwa – sędzia, symbol 46A02) w 3 drużynie 2 plutonu 2 batalionu szkolnego.

Dnia 8 czerwca 2017 roku Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wydał Postanowienie Nr 36 o mianowaniu mojej osoby na pierwszy stopień oficerski podporucznika piechoty Wojska Polskiego w rezerwie Sił Zbrojnych.

W dniu 15 lipca 2017 roku w Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu wręczono mi patent oficerski.

Dnia 16 lipca 2017 roku na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego przy Grobie Nieznanego Żołnierza odbyła się Uroczystość Promocji Oficerskiej. Mojego pasowania na oficera dokonał Dowódca Garnizonu Warszawa gen. bryg. Robert Głąb.

W związku z mianowaniem przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na pierwszy stopień oficerski, otrzymałem gratulacje od Ministra Obrony Narodowej i Dyrektora Departamentu Kadr MON.

Dnia 15 grudnia 2017 roku ukończyłem w Centrum Doskonalenia Kursowego Oficerów Wydziału Wojskowego Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie kurs przekwalifikowania w pionie funkcjonalnym sztabowym o stopniu etatowym ppor. / por. / kpt / mjr w korpusie osobowym ogólnym, grupie osobowej: kadrowej (zarządzanie zasobami osobowymi) – symbol 54B02 i administracji wojskowej (mobilizacyjno-uzupełnieniowa) – symbol 54C02.

W 2018 roku uczestniczyłem w ćwiczeniach wojskowych realizowanych w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Ełku.

Dnia 14 grudnia 2018 roku Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak wydał Decyzję Nr 3410/18 o mianowaniu mojej osoby na wyższy stopień oficerski porucznika.

Dnia 4 lipca 2019 roku ukończyłem na Wydziale Elektroniki Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie kurs doskonalenia wojskowego w korpusie łączności i informatyki grupie osobowej eksploatacja systemów łączności – symbol 28B01.

Dnia 19 maja 2020 roku Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak wydał decyzję o mianowaniu mojej osoby na wyższy stopień oficerski kapitana.

W dniu 20 maja 2020 roku zostałem wybrany na funkcję Prezesa Koła Związku Oficerów Rezerwy im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Olsztynie.

W 2020 roku uczestniczyłem w ćwiczeniach wojskowych realizowanych w 15 Gołdapskim Pułku Przeciwlotniczym.

W 2023 roku zaś uczestniczyłem w ćwiczeniach wojskowych realizowanych w Wojskowym Centrum Rekrutacji w Ełku.

W tymże roku ukończyłem studia podyplomowe w Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni w zakresie dyplomacji (dla kandydatów na attaché obrony) oraz w Wojskowej Akademii Lotniczej w Dęblinie (Szkole Orląt) w zakresie bezpieczeństwa lotniczego.

Jestem zatem absolwentem wszystkich pięciu akademii wojskowych w Polsce.

Obecnie, jak każdy żołnierz rezerwy, posiadam przydział mobilizacyjny do ściśle określonej jednostki wojskowej.

Moją rolę w umacnianiu obronności Ojczyzny docenił Szef Wojskowego Centrum Rekrutacji w Ełku, kierując do mnie okolicznościowe pismo.