W dniu 1 lutego 2017 roku Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie wpisała moją osobę na listę adwokatów pod numerem WAW/Adw/6805.

Od dnia 2 października 2018 roku wykonuję zawód w Kancelarii Adwokackiej w Warszawie z Filią w Ełku.

Zawód adwokata polega na świadczeniu pomocy prawnej, a w szczególności na udzielaniu porad prawnych, sporządzaniu opinii prawnych, opracowywaniu projektów aktów prawnych oraz występowaniu przed sądami i urzędami.

Pomoc prawna świadczona jest osobom fizycznym, podmiotom gospodarczym oraz jednostkom organizacyjnym. Przez jednostkę organizacyjną rozumie się organ państwowy lub samorządowy, osobę prawną, organizację społeczną lub polityczną oraz inny podmiot nieposiadający osobowości prawnej.