BADANIA NAUKOWE

 

Obecnie zajmuję stanowisko adiunkta w Filii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Ełku.

 

W wyniku prowadzonych badań naukowych opublikowałem następujące prace twórcze:

 

Monografie:

 • Jacek Janusz Mrozek, Afirmacja życia człowieka w katolickiej etyce społecznej w Polsce okresu międzywojennego, Wydawnictwo Centrum Badań Europy Wschodniej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 2012, ss. 162.
 • Jacek Janusz Mrozek, Apostolstwo świeckich w listach pasterskich biskupów łomżyńskich po Soborze Watykańskim II, Wydawnictwo Centrum Badań Europy Wschodniej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 2012, ss. 188.
 • Jacek Janusz Mrozek, Wolność słowa i wolność przekonań religijnych w prawie międzynarodowym i ustawodawstwie wybranych państw, Wydawnictwo Centrum Badań Europy Wschodniej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 2012, ss. 124.
 • Jacek Janusz Mrozek, Wolność słowa i wolność przekonań religijnych w polskim prawie cywilnym, Wydawnictwo Centrum Badań Europy Wschodniej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 2012, ss. 205.
 • Jacek Janusz Mrozek, Wolność słowa i wolność przekonań religijnych w polskim prawie karnym, Wydawnictwo Centrum Badań Europy Wschodniej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 2012, ss. 150.
 • Jacek Janusz Mrozek, Wolność słowa i wolność przekonań religijnych w prawie kanonicznym oraz polskim prawie wyznaniowym i administracyjnym, Wydawnictwo Centrum Badań Europy Wschodniej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 2012, ss. 182.
 • Jacek Janusz Mrozek, Wolność słowa i wolność przekonań religijnych w systemie prawa, Wydawnictwo Centrum Badań Europy Wschodniej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 2013, ss. 411.
 • Jacek Janusz Mrozek, Gwarancje wolności słowa w systemie prawnym Federacji Rosyjskiej, Wydawnictwo Centrum Badań Europy Wschodniej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 2018, ss. 378.
 • Heydar Piriyev, Khayal Iskandarov, Piotr Gawliczek, Jacek Janusz Mrozek, The Second Karabakh War: from causes to termination, Centre for Eastern Europe Research UWM in Olsztyn, Olsztyn 2023, ss. 104.
 • Khayal Iskandarov, Piotr Gawliczek, Jacek Janusz Mrozek, NATO’s partnership policy in a dynamic security landscape: a simple look at a complex picture, Centre for Eastern Europe Research UWM in Olsztyn, Olsztyn 2023, ss. 144.

 

Opracowania:

 • Jacek Janusz Mrozek, Źródła prawa prasowego, Prawnicze Wydawnictwo Naukowe SUPREMA LEX, Warszawa 2014, ss. 309.
 • Jacek Janusz Mrozek, Prawo autorskie i prawa pokrewne. Wybór źródeł, Prawnicze Wydawnictwo Naukowe SUPREMA LEX, Warszawa 2014, ss. 387.
 • Jacek Janusz Mrozek, Prawa i obowiązki dziennikarzy w wybranym orzecznictwie sądowym, Prawnicze Wydawnictwo Naukowe SUPREMA LEX, Warszawa 2014, ss. 167.
 • Jacek Janusz Mrozek, Kodeksy etyki dziennikarstwa i komunikacji społecznej, Prawnicze Wydawnictwo Naukowe SUPREMA LEX, Warszawa 2014, ss. 167.
 • Jacek Janusz Mrozek, Normy etyczne w służbie publicznej, Prawnicze Wydawnictwo Naukowe SUPREMA LEX, Warszawa 2014, ss. 314.
 • Jacek Janusz Mrozek, Polskie prawo prasowe okresu międzywojennego, Wydawnictwo CIVITAS ET LEX, Ełk 2017, ss. 246.
 • Jacek Janusz Mrozek, Prawo prasowe w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, Wydawnictwo CIVITAS ET LEX, Ełk 2018, ss. 314.

 

Bibliografie:

 • Jacek Janusz Mrozek, Bibliografia prawa komunikacji społecznej, Prawnicze Wydawnictwo Naukowe SUPREMA LEX, Warszawa 2014, ss. 149.
 • Jacek Janusz Mrozek, Freedom of Speech. Selected Bibliography, Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Polityki Zagranicznej, Częstochowa 2018, ss. 154.

 

Redakcja monografii zbiorowych:

 • Stanisław Jasiński, Karol Sasiński, Jacek Janusz Mrozek, Emilia Podziewska (red.), Poznaj koleje historii. Ełcka Kolej Wąskotorowa 1913-2001, Wydawnictwo Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ełku, Ełk 2002, ss. 86.
 • Jacek Janusz Mrozek (red.), Aktualne problemy społeczne a prasa, Prawnicze Wydawnictwo Naukowe SUPREMA LEX, wyd. I, Warszawa 2014, ss. 146.
 • Jacek Janusz Mrozek (red.), Prawne i etyczne problemy zawodu dziennikarskiego, Prawnicze Wydawnictwo Naukowe SUPREMA LEX, wyd. I, Warszawa 2014, ss. 134.
 • Jacek Janusz Mrozek (red.), Wybrane aspekty funkcjonowania państwa, Wydawnictwo Prawnicze TOGATUS, wyd. I, Olsztyn 2015, ss. 158.
 • Jacek Janusz Mrozek (red.), Z problematyki samorządu terytorialnego, Wydawnictwo Prawnicze TOGATUS, wyd. I, Olsztyn 2015, ss. 152.
 • Mariusz Fierek, Jacek Janusz Mrozek (red.), Meandry nauk społecznych, Wydawnictwo Gdańskiej Szkoły Wyższej, Gdańsk 2015, ss. 325.
 • Jacek Janusz Mrozek (red.), Aktualne problemy społeczne a prasa, Wydawnictwo CIVITAS ET LEX, wyd. II poprawione, Ełk 2017, ss. 146.
 • Jacek Janusz Mrozek (red.), Prawne i etyczne problemy zawodu dziennikarskiego, Wydawnictwo CIVITAS ET LEX, wyd. II poprawione, Ełk 2017, ss. 134.
 • Jacek Janusz Mrozek (red.), Wybrane aspekty funkcjonowania państwa, Wydawnictwo CIVITAS ET LEX, wyd. II poprawione, Ełk 2017, ss. 158.
 • Jacek Janusz Mrozek (red.), Z problematyki samorządu terytorialnego, Wydawnictwo CIVITAS ET LEX, wyd. II poprawione, Ełk 2017, ss. 152.
 • Jacek Janusz Mrozek (red.), Globalizacja a wolność w XX i XXI wieku, Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Wschodoznawców, Warszawa 2018, ss. 148.
 • Zbigniew Karpus, Piotr Kosiak, Jacek Janusz Mrozek, Dorota Sylwia Majewicz, L.N. Gumilow, Nur-Sultan (red.), Granice chrześcijaństwa. Z okazji 1050 lat metryki chrztu Polski, Wydawnictwo Centrum Badań Interdyscyplinarnych „Probalticum” UWM, Olsztyn 2020, ss. 141.
 • Jacek Janusz Mrozek, Oksana Homotiuk, Oksana Koval (red.), Childrens’s rights protection from legal, pedagogical and psychological perspective, Wydawnictwo Centrum Badań Europy Wschodniej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 2021, ss. 498.
 • Jacek Janusz Mrozek, Serhiy Banakh, Svitlana Mazepa (red.), National security in modern world. Legal, technological and social communication aspects, Centrum Badań Europy Wschodniej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 2021, ss. 214.
 • Jacek Janusz Mrozek, Oksana Koval, Krystyna Ziółkowska (red.), Communication as a factor of transparency of social interaction psychological, historical, legal, economic and political dimensions, Centrum Badań Europy Wschodniej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 2022, ss. 450.
 • Justyna Krzywkowska, Jacek Janusz Mrozek, Jakub Groszkowski (red.), Wyzwania dla ochrony danych osobowych związane z rozwojem technologii, Centrum Badań Europy Wschodniej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 2023, ss. 205.

 

Rozdziały w monografiach zbiorowych:

 • Jacek Janusz Mrozek, Prawo do informacji a prawo do prywatności osób publicznych, [w:] Media a polityka, red. A. M. Zarychta, Ł. Donaj, Wydawnictwo Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych w Łodzi, Łódź 2007, s. 315-323.
 • Jacek Janusz Mrozek, Wolność religijna kandydatów do małżeństwa, [w:] Jak przygotować do małżeństwa, red. R. Sztychmiler, J. Krzywkowska, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 2013, s. 221-227.
 • Jacek Janusz Mrozek, Geneza, powstanie i rozwój jednostki administracji publicznej na przykładzie Urzędu Miasta Ełku, [w:] Warmia i Mazury na tle trendów globalnych, red. M. Fierek, P. Sigurska-Fierek, Wydawnictwo Gdańskiej Szkoły Wyższej, Gdańsk 2013, s. 85-99.
 • Jacek Janusz Mrozek, Prawo ochrony środowiska w pragmatyce urzędniczej starostów, [w:] Globalizacja i regionalizacja w ochronie środowiska, red. T. Noch, J. Saczuk, A. Wesołowska, Wydawnictwo Gdańskiej Szkoły Wyższej, Gdańsk 2014, s. 660-677.
 • Jacek Janusz Mrozek, System zarządzania jakością jako efekt transformacji ustrojowej na przykładzie Urzędu Miasta w Ełku, [w:] Ukraina – Polska – Unia Europejska. Ze studiów nad przekształceniami ustrojowymi na przełomie XX i XXI wieku, red. H. Stroński, J. Gołota, O Krasiwski, Wydawnictwo Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Wydawnictwo Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego, Wydawnictwo Lwowskiego Regionalnego Instytutu Naukowego przy Prezydencie Ukrainy, Lwów – Olsztyn – Ostrołęka 2014, s. 339-352.
 • Jacek Janusz Mrozek, Zarządzanie jakością w administracji publicznej, [w:] Wybrane problemy administracji publicznej. Prawo – Zarządzanie – Polityka, red. W. Mikołajczewska, P. Kierończyk, Wydawnictwo Gdańskiej Szkoły Wyższej, Gdańsk 2015, s. 73-90.
 • Jacek Janusz Mrozek, Węzłowe zagadnienia wolności religijnej w kontekście społecznym, [w:] Meandry nauk społecznych, red. M. Fierek, J.J. Mrozek, Wydawnictwo Gdańskiej Szkoły Wyższej, Gdańsk 2015, s. 105-116.
 • Jacek Janusz Mrozek, Zanieczyszczenie atmosfery jako problem społeczny, [w:] Meandry nauk społecznych, red. M. Fierek, J.J. Mrozek, Wydawnictwo Gdańskiej Szkoły Wyższej, Gdańsk 2015, s. 259-269.
 • Jacek Janusz Mrozek, Wolność przekonań a zagrożenie ze strony sekt religijnych w dobie globalizacji, [w:] Globalizacja a wolność w XX i XXI wieku, red. J.J. Mrozek,  Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Wschodoznawców, Warszawa 2018, s. 35-55.
 • Jacek Janusz Mrozek, Wolność komunikacji międzyludzkiej a zagrożenia w dobie globalizacji, [w:] Globalizacja a wolność w XX i XXI wieku, red. J.J. Mrozek,  Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Wschodoznawców, Warszawa 2018, s. 97-111.
 • Jacek Janusz Mrozek, Warsztat pracy z grupą – etyka, wychowanie, [w:] Transfiguracja i polifunkcyjność socjoterapii w naukach społecznych, red. M. Fierek, Wydawnictwo Gdańskiej Szkoły Wyższej, Gdańsk 2020, s. 89-98.
 • Jacek Janusz Mrozek, Prawna ochrona wizerunku dziecka w Polsce, [w:] Childrens’s rights protection from legal, pedagogical and psychological perspective, red. J.J. Mrozek, O. Homotiuk, O. Koval, Wydawnictwo Centrum Badań Europy Wschodniej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 2021, s. 307-330.
 • Jacek Janusz Mrozek, Prawo do informacji w Polsce, [w:] J.J. Mrozek, S. Banakh, S. Mazepa (red.), National security in modern world. Legal, technological and social communication aspects, Centrum Badań Europy Wschodniej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 2021, s. 89-104.
 • Jacek Janusz Mrozek, Zarys rozwoju fotoreportażu wojennego, [w:] J.J. Mrozek, S. Banakh, S. Mazepa (red.), Russian – Ukrainian war: law. security, world, West Ukrainian National University, Ternopil 2022, s. 345-348.
 • Jacek Janusz Mrozek, Dziennikarski obowiązek rzetelnego informowania w świetle prawa prasowego i kodeksów etyki zawodowej, [w:] J.J. Mrozek, O. Koval, K. Ziółkowska (red.), Communication as a factor of transparency of social interaction psychological, historical, legal, economic and political dimensions, Centrum Badań Europy Wschodniej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 2022, s. 343-357.
 • Jacek Janusz Mrozek, Ochrona danych osobowych i wizerunku uczestników procesu karnego, [w:] J. Krzywkowska, J.J. Mrozek, J. Groszkowski (red.), Wyzwania dla ochrony danych osobowych związane z rozwojem technologii, Centrum Badań Europy Wschodniej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 2023, s. 47-59.

 

Artykuły naukowe:

 • Jacek Janusz Mrozek, Obowiązek opublikowania sprostowania a wolność prasy, „Studia Ełckie” 2008 Nr 10, s. 255-273.
 • Jacek Janusz Mrozek, Rola i miejsce człowieka w ustroju państwowym w świetle katolickiej nauki społecznej okresu międzywojennego, „Studia Ełckie” 2008 Nr 10, s. 429-439.
 • Jacek Janusz Mrozek, Prawo do kultywowania pamięci osoby zmarłej a działalność prasy, „Studia Ełckie” 2009 Nr 11, s. 165-178.
 • Jacek Janusz Mrozek, Tajemnica zawodowa dziennikarza i jej ochrona w polskim systemie prawnym, „Studia Ełckie” 2009 Nr 11, s. 179-190.
 • Jacek Janusz Mrozek, Prawne i etyczne ograniczenia wolności słowa, „Studia Ełckie” 2012 Nr 14, s. 361-372.
 • Jacek Janusz Mrozek, Przestępstwo pomówienia (zniesławienia) w teorii prawa karnego materialnego, „Studia Ełckie” 2012 Nr 14, s. 525-539.
 • Jacek Janusz Mrozek, Pojęcie wolności religijnej, „Studia Teologiczne. Białystok. Drohiczyn. Łomża” 2012 Nr 30, s. 373-385.
 • Jacek Janusz Mrozek, Polskie źródła prawa w zakresie wolności religijnej, „Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego” 2012 Nr 26, s. 235-248.
 • Jacek Janusz Mrozek, Rozważania prawne wokół pojęcia „wolność słowa”, „Media. Kultura. Komunikacja Społeczna” Nr 2012 Nr 8, s. 157-163.
 • Jacek Janusz Mrozek, Prawno-historyczne uwarunkowania Najwyższej Izby Kontroli, „Zeszyty Naukowe” 2012 Nr 12, Wydawnictwo Gdańskiej Szkoły Wyższej, s. 16-30.
 • Jacek Janusz Mrozek, Prawne źródła wolności słowa w Polsce, „Studia Prawnoustrojowe” 2013 Nr 22, s. 281-287.
 • Jacek Janusz Mrozek, Freedom of speech and religious freedom, „European Journal of Geopolitics” 2013 Nr 1, s. 158-164.
 • Jacek Janusz Mrozek, Godność osoby ludzkiej jako źródło praw człowieka i obywatela, „Civitas et Lex” 2014 Nr 1, s. 41-47.
 • Jacek Janusz Mrozek, Freedom of speech in Poland – methodology of research, European Journal of Geopolitics” 2014 Nr 2, s. 124-131.
 • Jacek Janusz Mrozek, Podstawowe zadania rzecznika prasowego jednostki administracji rządowej, „Civitas et Lex” 2015 Nr 1, s. 31-39.
 • Jacek Janusz Mrozek, Przekonania religijne a prawo do prywatności, „Przegląd Geopolityczny” 2015 t. 12, s. 173-186.
 • Jacek Janusz Mrozek, Magdalena Golińska-Konecko, Przestępstwo stalkingu wobec osób powszechnie znanych, „Media. Kultura. Komunikacja Społeczna” 2015 Nr 2,  s. 73-83.
 • Jacek Janusz Mrozek, Miejsce wolności słowa i przekonań religijnych w polskim systemie prawnym, „Przegląd Geopolityczny” 2015 t. 13, s. 159-169.
 • Jacek Janusz Mrozek, Obligatoryjny system nauczania religii w szkołach publicznych w świetle wybranych konkordatów, „Civitas et Lex” 2015 nr 2, s. 59-69; „Studia Prawnoustrojowe” 2015 Nr 29, s. 155-164.
 • Jacek Janusz Mrozek, Wolność słowa w amerykańskim systemie prawnym, „Przegląd Geopolityczny” 2015 t. 14, s. 159-168.
 • Jacek Janusz Mrozek, Przedmiot a podmiot wolności religijnej, „Studium Europy Środkowej i Wschodniej” 2015 Nr 4, s. 259-266.
 • Jacek Janusz Mrozek, Wolność słowa we francuskim systemie prawnym, „Przegląd Geopolityczny” 2016 t. 15, s. 227-233.
 • Jacek Janusz Mrozek, System obligatoryjnego nauczania religii katolickiej w Niemczech, Austrii i Portugalii, „Civitas et Lex” 2016 Nr 2, s. 33-54.
 • Jacek Janusz Mrozek, Mariusz Fierek, Prawo i etyka w kontroli administracji rządowej, „Zeszyty Naukowe” 2016 Nr 16, Wydawnictwo Gdańskiej Szkoły Wyższej, s. 69-82.
 • Mariusz Fierek, Jacek Janusz Mrozek, Obszary strategicznej interwencji tłem analizy SWOT województwa warmińsko-mazurskiego w układzie konkurencyjności gospodarki, otwartego społeczeństwa i nowoczesnych sieci, „Zeszyty Naukowe” 2016 Nr 16, Wydawnictwo Gdańskiej Szkoły Wyższej, s. 157-168.
 • Jacek Janusz Mrozek, Odpowiedzialność karna za przekroczenie granic wolności wypowiedzi, „Civitas et Lex” 2017 Nr 1, s. 7-20.
 • Jacek Janusz Mrozek, Komornik Sądowy – funkcjonariusz publiczny czy przedsiębiorca?, „Civitas et Lex” 2018 Nr 1, s. 17-35.
 • Jacek Janusz Mrozek, Prawno-administracyjne determinanty funkcjonowania radiofonii i telewizji w Polsce, „Civitas et Lex” 2018 Nr 4, s. 29-42.
 • Jacek Janusz Mrozek, The court executive officer – a public administration officer or entrepreneur?, „European Journal of Public Matters” No. 2/2018, s. 105-126.
 • Jacek Janusz Mrozek, Recenzja monografii Eryka Kowalczyka, „Wybrana korespondencja polskich wydziałów teologicznych i innych instytucji naukowych z księdzem profesorem Ireneuszem Werbińskim”, „Ateneum Kapłańskie” 2021 nr 1, s. 202-204.
 • Jacek Janusz Mrozek, Piotr Gawliczek, The concept of national security in the light of Aristotle’s philosophy of Politics, Journal of Scientific Papers „Social Development and Security” 2022 nr 6, s. 19-30.
 • Jacek Janusz Mrozek, Piotr Gawliczek, Conditions for the sustainability of democracy according to Aristotle, Journal of Scientific Papers „Social Development and Security” 2023 nr 1, s. 1-12.
 • Jacek Janusz Mrozek, Piotr Gawliczek, Andrzej Soboń,  Legal and moral aspects of dealing with the bodies of fallen soldiers in the russian aggression war against Ukraine, „European Research Studies Journal” 2023 nr 2, s. 540-552.
 • Jacek Janusz Mrozek, Prawo do wolności słowa a bezpieczeństwo narodowe w Polsce i Rosji – analiza porównawcza, „Przegląd Geopolityczny” 2023 t. 45, s. 67-87.
 • Jacek Janusz  Mrozek, Charakterystyka bezpieczeństwa religijnego w Republice Słowackiej, „De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności” 2023 nr 1, s. 175-188.
 • Jacek Janusz Mrozek, Andrzej Soboń, Piotr Gawliczek,  The impact of legal nihilism on the Russian Federation security, „European Research Studies Journal” 2023 nr 4, s. 354-372.

 

Glosy:

 • Jacek Janusz Mrozek, Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 4 lipca 2018 roku (V ACa 484/17), „Civitas et Lex” 2018 Nr 4, s. 75-86.
 • Jacek Janusz Mrozek, Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 25 września 2017 roku (II KK 146/17) , „Civitas et Lex” 2018 Nr 4, s. 87-94.
 • Jacek Janusz Mrozek, Glosa do wyroku Sądu Rejonowego Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu z dnia 25 czerwca 2018 roku (VI K 995/17), „Civitas et Lex” 2019 Nr 1, s. 85-93.
 • Jacek Janusz Mrozek, Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 28 czerwca 2011 roku (I OSK 1217/10), „Civitas et Lex” 2019 Nr 1, s. 95-107.

 

Recenzje naukowe:

 • Jacek Janusz Mrozek, Recenzja monografii W. Guzewicza „Duchowieństwo Diecezji Łomżyńskiej w II Rzeczypospolitej”, Wydawnictwo KUL, Lublin 2003, ss. 320, „Studia Ełckie” 2008 Nr 10, s. 486-487.
 • Jacek Janusz Mrozek, Recenzja monografii M. Romańczuk-Grąckiej „Kryminologiczne aspekty sekt destrukcyjnych”, Wydawnictwo UWM, Olsztyn 2008, ss. 333, „Studia Ełckie” 2009 Nr 11, s. 403-404.
 • Jacek Janusz Mrozek, Recenzja monografii zbiorowej pod redakcją H. Strońskiego, J. Gołoty, O. Krasiwskiego „Ukraina – Polska – Unia Europejska. Ze studiów nad przekształceniami ustrojowymi na przełomie XX i XXI wieku”,  Wydawnictwo Lwowskiego Regionalnego Instytutu Naukowego przy Prezydencie Ukrainy, Wydawnictwo Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Wydawnictwo Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego, Lwów–Olsztyn–Ostrołęka 2014, ss. 574, „Civitas et Lex” 2015 nr 4, s. 79-80.

 

Recenzje wydawnicze:

 • Jacek Janusz Mrozek, Recenzja monografii Mariusza Fierek, „Wybrane domeny ekonomiczno-prawne w płaszczyźnie społecznej percepcji”, Wydawnictwo Gdańskiej Szkoły Wyższej, Gdańsk 2014.
 • Jacek Janusz Mrozek, Recenzja monografii Mariusza Fierek, „Wybrane domeny gospodarcze w płaszczyźnie społecznej percepcji”, Wydawnictwo Gdańskiej Szkoły Wyższej, Gdańsk 2016.
 • Jacek Janusz Mrozek, Recenzja monografii Mariusza Fierek i Pauliny Sigurskiej-Fierek, „Warmia i Mazury na tle nurtów ogólnoświatowych”, Wydawnictwo Gdańskiej Szkoły Wyższej, Gdańsk 2017.
 • Jacek Janusz Mrozek, Recenzja monografii Mariusza Fierek, „Wybrane domeny rynkowe w płaszczyźnie społecznej percepcji”, Wydawnictwo Gdańskiej Szkoły Wyższej, Gdańsk 2018.
 • Jacek Janusz Mrozek, Recenzja monografii Eryka Kowalczyka, „Wybrana korespondencja polskich wydziałów teologicznych i innych instytucji naukowych z księdzem profesorem Ireneuszem Werbińskim”, Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego Wschodoznawców, Warszawa 2019.
 • Jacek Janusz Mrozek, Recenzja monografii Karoliny Anny Palczewskiej „Powstanie Warszawskie oczami sanitariuszek. Analiza w oparciu o wybrane źródła relacyjne”, Wydawnictwo CIVITAS ET LEX, Ełk-Olsztyn 2018.
 • Jacek Janusz Mrozek, Recenzja monografii Wojciecha Ocepa i Eryka Kowalczyka „Wykorzystanie krajowego potencjału przemysłowego i zbrojeniowego na przykładzie firmy JELCZ”Wydawnictwo ppor. mgr lic. Eryka Patryka Kowalczyka, Olsztyn 2018.
 • Jacek Janusz Mrozek, Recenzja monografii ks. Ziemowita Stodulnego „Problemy moralne związane z działalnością sekt i nowych ruchów religijnych (na podstawie raportu watykańskiego – sekty albo nowe ruchy religijne. Wyzwanie duszpasterskie)”Wydawnictwo Parafii Rzymskokatolickiej pw. Świętego Andrzeja Apostoła, Konojad 2019.
 • Jacek Janusz Mrozek, Recenzja monografii Andrzeja Zapałowskiego „Współczesne Wojska Obrony Terytorialnej w obronie narodowej”, Wydawnictwo CEPHEUS, Olsztyn 2019.
 • Jacek Janusz Mrozek, Recenzja monografii Anny Smolnickiej i Dagmary Jurkiewicz-Hajduk „Opłaty w sprawach rodzinnych”, Wydawnictwo CEPHEUS, Olsztyn 2019.
 • Jacek Janusz Mrozek, Recenzja monografii Dagmary Jurkiewicz-Hajduk „Natychmiastowe alimenty – projektowane zmiany”, Wydawnictwo CEPHEUS, Olsztyn 2019.
 • Jacek Janusz Mrozek, Recenzja monografii Kamila Całka i Eryka Kowalczyka „Koncepcja pieśni <<Ojczyzno ma>> ułożonej i skomponowanej w służbie Wojsku, Narodowi i Państwu Polskiemu, a także propozycja pieśni reprezentacyjnej Wojsk Obrony Terytorialnej”, Wydawnictwo CEPHEUS, Olsztyn 2019.
 • Jacek Janusz Mrozek, Recenzja monografii Łukasza Kozłowskiego „Sport w służbie Ojczyzny. Rola promocji zdrowia w kształtowaniu jakości życia”, Wydawnictwo CEPHEUS, Olsztyn 2020.
 • Jacek Janusz Mrozek, Recenzja monografii Mariusza Fierek, „Wybrane domeny administracyjne w płaszczyźnie społecznej percepcji”, Wydawnictwo Gdańskiej Szkoły Wyższej, Gdańsk 2020.
 • Jacek Janusz Mrozek, Recenzja monografii Rafała Cholewy „Wpływ zabaw i gier na rozwój psychoruchowy dzieci we wczesnej edukacji”, Wydawnictwo Filii UWM, Ełk 2023.

 

Pisemne popularyzowanie nauki

1) Podręczniki:

 • Jacek Janusz Mrozek, Podstawowe zagadnienia prawa mediów. Podręcznik, Wydawnictwo Prawnicze TOGATUS, Olsztyn 2015, ss. 202.

2) Skrypty:

 • Jacek Janusz Mrozek, Prawne i metodologiczne podstawy pisania prac dyplomowych. Skrypt, Wydawnictwo Prawnicze TOGATUS, Olsztyn 2015, ss. 159.
 • Jacek Janusz Mrozek, Wolność słowa – wymiar prawny. Skrypt akademicki, Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Polityki Zagranicznej, Częstochowa 2018, ss. 104.

 

Ustne popularyzowanie nauki (wykłady, referaty, konwersacje itp.):

 • szkoły ponadgimnazjalne w Powiecie Augustowskim, Powiecie Ełckim i Powiecie Oleckim,
 • Klub Twórców Kultury w Ełku,
 • Uniwersytet Trzeciego Wieku w Ełku,
 • Okręgowa Izba Radców Prawnych w Olsztynie.

 

Staże naukowe i dydaktyczne na uczelniach zagranicznych:

 • Zachodnio Ukraiński Uniwersytet Narodowy w Tarnopolu (Ukraina),
 • Uniwersytet Aldo Moro w Bari (Włochy),
 • Uniwersytet Palackiego w Ołomuńcu (Czechy),
 • Uniwersytet Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy (Słowacja),
 • Uniwersytet w Trnawie (Słowacja).

 

Udział w konferencjach naukowych:

 • Konferencja Naukowa „W poszukiwaniu domu i Ojczyzny na Mazurach”, Ełk 16 października 2004 roku.
 • Konferencja Naukowa „25-lecia Solidarności – wpływ solidarnościowych przemian na sytuację w Polsce i krajach komunistycznych Środkowej Europy”, Ełk 15 grudnia 2005 roku.
 • Międzynarodowa Konferencja „Media a polityka”, Łódź 27-28 kwietnia 2006 roku.
 • Konferencja Naukowa „Początki polskiej gospodarki w Ełku i Powiecie Ełckim w latach 1945-1950”, Ełk 8 grudnia 2006 roku.
 • Konferencja Naukowa „Prawo prasowe – etyka a realia”, Olsztyn 24 maja 2007 roku.
 • Konferencja Naukowa „150 rocznica urodzin Michała Kajki”, Ełk 27 czerwca 2008 roku.
 • I Ogólnopolska Konferencja Prawa Małżeńskiego i Rodzinnego „Zawieranie małżeństwa w różnych systemach prawnych, religiach, kulturach”, Olsztyn 22 kwietnia 2009 roku.
 • I Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Zachowanie i przenikanie kultur na pograniczu Mazur, Podlasia i ziem wschodnich w XX wieku”, Ełk 12-14 czerwca 2009 roku.
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Dziennikarstwo jako zawód i powołanie”, Toruń 4-5 listopada 2009 roku.
 • II Ogólnopolska Konferencja Karnistyczna „Europejskie Prawo Karne”, Olsztyn 19-20 listopada 2009 roku.
 • I Międzynarodowa Konferencja Kanonicznego Prawa Procesowego „Współpraca sądu ze stronami, adwokatami i pełnomocnikami”, Olsztyn 21-22 kwietnia 2010 roku.
 • II Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Zachowanie i przenikanie kultur na pograniczu Mazur, Podlasia i ziem wschodnich”, Ełk 2-3, 5 lipca 2010 roku.
 • II Ogólnopolska Konferencja Prawa Małżeńskiego i Rodzinnego „Małżeństwo na całe Życie?”, Olsztyn 11 maja 2011 roku.
 • III Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Zachowanie i przenikanie kultur na pograniczu Mazur, Podlasia i ziem wschodnich”, Ełk 1-2 lipca 2011 roku.
 • II Międzynarodowa Konferencja Kanonicznego Prawa Procesowego pt. „Problemy z sądową ochroną praw człowieka”, Olsztyn 7-8 maja 2012 roku.
 • IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Zachowanie i przenikanie kultur na pograniczu Mazur, Podlasia i ziem wschodnich”, Ełk 4 lipca 2012 roku.
 • IX Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Prawo a Życie”, Białystok 15-16 listopada 2012 roku.
 • Konferencja Naukowa „XXX Dni Praw Człowieka – Prawa zmarłych?”, Lublin 11-12 grudnia 2012 roku.
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa – V Zjazd Geopolityków Polskich, Toruń 12-13 kwietnia 2013 roku.
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Rodzina w prawie”, Olsztyn 9 maja 2013 roku.
 • III Ogólnopolska Konferencja Prawa Małżeńskiego i Rodzinnego „Jak przygotować do małżeństwa”, Olsztyn 9-10 maja 2013 roku.
 • Konferencja Naukowa „Europa w Mediach. Media w Europie”, Olsztyn 20-21 maja 2013 roku.
 • V Międzynarodowa Konferencja Naukowa Naukowa „Zachowanie i przenikanie kultur na pograniczu Mazur, Podlasia i ziem wschodnich”, Ełk 5 lipca 2013 roku.
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Metody badania polityki globalnej”, Warszawa 21 września 2013 roku.
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa – VI Zjazd Geopolityków Polskich, 25-26 kwietnia 2014 roku.
 • III Ogólnopolska Konferencja Prawa Procesowego „Dowodzenie w procesach sądowych i administracyjnych”, Olsztyn 8-9 maja 2014 roku.
 • VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Zachowanie i przenikanie kultur i historii na pograniczu Mazur, Podlasia i ziem wschodnich”, Ełk 4 lipca 2014 roku.
 • III Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Globalizacja i regionalizacja w ochronie środowiska”, Gdańsk 24 września 2014 roku.
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Global trends in politics, culture and economy”, Warszawa 2 kwietnia 2015 roku.
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Prawne, kryminologiczne i medyczne aspekty wykluczenia społecznego”, Supraśl 12-13 maja 2015 roku.
 • Konferencja Naukowa „Polscy historycy prawa okresu międzywojennego”, Olsztyn 28-29 maja 2015 roku.
 • VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Śladami historii i kultury pogranicza Mazur, Podlasia i Grodzieńszczyzny”, Ełk 1 lipca 2015 roku.
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Etyka zawodowa komornika sądowego”, Warszawa 25 września 2015 roku.
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Postępowanie i prawo cywilne w dobie informatyzacji”, Białystok 20 listopada 2015 roku.
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Komornik sądowy – wyzwania współczesnej gospodarki”, Gdańsk 4 grudnia 2015 roku.
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Zasady dochodzenia kosztów egzekucji sądowej”, Warszawa 15 lutego 2016 roku.
 • II Regionalna Konferencja Naukowa „Z perspektywy ucznia. Uczniowie zdolni w mazurskich szkołach”, Ełk 31 marca 2016 roku.
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Status prawny komornika sądowego. Wyzwania współczesności”, Warszawa 4 kwietnia 2016 roku.
 • II Włosko-Polska Konferencja Naukowa „Odpowiedzialność w życiu społecznym”, Ełk 2 czerwca 2016 roku.
 • VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Zachowanie i przenikanie kultur na pograniczu Mazur i Podlasia oraz Ziem wschodnich”, Ełk 1 lipca 2016 roku.
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Egzekucja sądowa z nieruchomości. Podstawowe kierunki zmian”, Białystok 14 października 2016 roku.
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Freedom of speech in the contemporary international relations”, Warszawa 6 listopada 2016 roku.
 • III Włosko-Polska Konferencja Naukowa „Dobro wspólne i sprawiedliwość społeczna”, Ełk 21 marca 2017 roku.
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Freedom of press in Post-Soviet area”, Warszawa 12 maja 2017 roku.
 • IX Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Zachowanie i przenikanie kultur na pograniczu Mazur, Podlasia i ziem wschodnich II RP”, Ełk 3 lipca 2017 roku.
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa „The Constitutional and Contemporary Problems of Public Administration in Lithuania and Poland”, Ełk 9 października 2017 roku.
 • Sympozjum naukowe „Wolność mediów w porządku demokratycznym. Postulat a praktyka”, Olsztyn 23 października 2017 roku.
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Prawa człowieka i wolność słowa w polityce międzynarodowej”, Częstochowa 11 grudnia 2017 roku.
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Poland after the end of communism”, Warszawa 8 stycznia 2018 roku.
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Komornicy sądowi i egzekucja według projektowanych zmian ustawowych”, Białystok 23 marca 2018 roku.
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Prawno-ekonomiczna sytuacja rodziny w Polsce i na Słowacji”, Ełk 8-9 czerwca 2018 roku.
 • X Międzynarodowa Konferencja Naukowa „100-lecie odzyskania niepodległości na pograniczu Kresów Wschodnich”, Ełk 3 lipca 2018 roku.
 • IV Włosko-Polska Konferencja Naukowa „Niepodległość i suwerenność”, Ełk 3 października 2018 roku.
 • The International Legal Conference „The 2nd Polish-Lithuanian Colloquium: Directions of Changes in Public Law”, Ełk 8 października 2018 roku.
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Wolność, solidarność, suwerenność. Aspekty prawne, etyczne i społeczne. W 100 rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę”, Warszawa 12 października 2018 roku.
 • II Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Innowacyjne myślenie i poszukiwania naukowe młodzieży studenckiej w procesie modernizacji nowoczesnego systemu edukacji”, Polessk (Rosja) 2 kwietnia 2019 roku.
 • V Włosko-Polska Konferencja Naukowa „Dawne i nowe dylematy etyczne, pedagogiczne oraz prawno-organizacyjne w pracy instytucji publicznych”, Ełk 17 maja 2019 roku.
 • The International Legal Conference „The 3rd Polish-Lithuanian Colloquium Constitution, State, Security: Current Legal Problems”, Ełk 16 września 2019 roku.
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa „60-lecie powstania kaliningradzkiej filii Państwowego Sankt-Petersburskiego Uniwersytetu Rolniczego”, Polessk (Rosja), 6 listopada 2019 roku.
 • The 5th Annual International Scientific Conference „The castle days of law in Banská Bystrica”, Viglas (Słowacja), 13-15 listopada 2019 roku.
 • Polish-Slovak Scientific Seminar on Constitutional Models of Relations between State and Church in Poland and Slovak Republic, Trnava (Słowacja), 28 listopada 2019 roku.
 • Polish-Czech Scientific Seminar on Religion in the Public Sphere of Life in Poland and Czech Republic, Olomouc (Czechy), 29-30 listopada 2019 roku.
 • VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Edukacja dla pokoju”, Ełk 30 stycznia 2020 roku.
 • II International Week dedicated to the International Peace Day „International cooperation: survival lessons in post-pandemic world”, Tarnopol (Ukraina) 22-24 września 2020 roku.
 • IV Международная Научная Конференция „Научно-исследовательский потенциал студенческой молодежи в условиях инновационного развития современного общества”, Polessk (Rosja), 15 października 2020 roku.
 • Konferencja Naukowa „Pielęgniarstwo – jako zawód, nauka i sztuka wobec współczesnych wyzwań”, Ełk 16 października 2020 roku.
 • I Міжнародна Науковa Конференція „Захист прав дитини в контексті Конвенції ООН: педагогічний, психологічний, правовий та інформаційний виміри”, Tarnopol (Ukraina) 23 listopada 2020 roku.
 • I Міжнародна Науковa Конференція „Церква та соціальні комунікації в сучасному глобалізованому світі”, Tarnopol (Ukraina) 18 grudnia 2020 roku.
 • International Scientific Conference „Law and values”, Trnava (Słowacja) 28 stycznia 2021 roku.
 • III Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Przeciwdziałanie zagrożeniom Federacji Rosyjskiej dla bezpieczeństwa euroatlantyckiego”, Kielce 19-20 maja 2021 roku.
 • Konferencja Naukowa „Interdyscyplinarne konteksty współczesnych problemów rodzin”, Ełk 23-24 września 2021 roku.
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Dylematy współczesnego środowiska bezpieczeństwa. Aspekty prawne, technologiczne oraz sfery komunikacji społecznej”, Ełk 29-30 listopada 2021 roku.
 • I International Scientific and Practical Conference „Communication as a factor of transparency of social interaction: psychological, historical, legal, economic and political dimensions”, Tarnopol (Ukraina) 28 kwietnia 2022 roku.
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Russian-Ukrainian War: Law, Security, World”, Tarnopol (Ukraina) 29 kwietnia 2022 roku.
 • IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Bezpieczeństwo euroatlantyckie i polityka Federacji Rosyjskiej – Wojna w Ukrainie 2022”, Kielce 19-20 maja 2022 roku.
 • XIX Ogólnopolskie Sympozjum Prawa Wyznaniowego „Dopuszczalne i niedopuszczalne ograniczanie wolności przekonań i kultu”, Wigry 24-26 maja 2022 roku.
 • Sympozjum Nauki i Kultury „Twórczość Polaków zamieszkałych w Niemczech”, Ełk 27 maja 2022 roku.
 • I Międzynarodowa Konferencja Naukowa na rzecz bezpieczeństwa i współpracy w Europie „Partnerstwo dla pokoju, stabilizacji i wspólnej przyszłości w Europie”, Biedrusko 26 czerwca 2022 roku.
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Reformy prawa kanonicznego i wyznaniowego”, Trnawa (Słowacja) 29 września 2022 roku.
 • International Scientific Colloquium „Theoretical and practical aspects of financing Catholic Church in Slovakia, Czechia and Poland”, Trnawa (Słowacja) 18 października 2022 roku.
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Przyszłość ochrony danych osobowych w świetle rozwoju technologii”, Ełk 31 stycznia 2023 roku.
 • VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Funkcjonowanie państwa i organizacji w obliczu kryzysów globalnych”, Gdańsk 22 marca 2023 roku.
 • International Scientific Conference „Personal rights as a legal value”, Rzym (Włochy) 17-18 kwietnia 2023 roku.
 • International Scientific Conference „Ideologies and State-Church Relations Legal Framework”, Trnawa (Słowacja) 5 maja 2023 roku.
 • II International Scientific and Practical Conference „Communication as a factor of transparency of social interaction: psychological, historical, legal, economic and political dimensions”, Tarnopol (Ukraina) 26-27 maja 2023 roku.

 

Referaty wygłoszone na konferencjach naukowych:

 • Prawo do informacji a prawo do prywatności osób publicznych, Międzynarodowa Konferencja „Media a polityka”, Łódź 27-28 kwietnia 2006 roku
 • Etyka zawodowa w praktyce dziennikarskiej,  Konferencja Naukowa „Prawo prasowe – etyka a realia”, Olsztyn 24 maja 2007 roku.
 • Kwalifikacje zawodowe dziennikarzy, redaktorów i redaktorów naczelnych w świetle prawa, Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Dziennikarstwo jako zawód i powołanie”, Toruń 4-5 listopada 2009 roku.
 • Dziennikarski obowiązek ochrony dóbr osobistych uczestników procesu karnego, II Ogólnopolska Konferencja Karnistyczna „Europejskie Prawo Karne”, Olsztyn 19-20 listopada 2009 roku.
 • Prawo a religijne życie człowieka, IX Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Prawo a Życie”, Białystok 15-16 listopada 2012 roku.
 • Nawoływanie do nienawiści na tle religijnym jako problem w polityce międzynarodowej, Międzynarodowa Konferencja Naukowa – V Zjazd Geopolityków Polskich, Toruń 12-13 kwietnia 2013 roku.
 • Wolność religijna kandydatów do małżeństwa w świetle prawa, III Ogólnopolska Konferencja Prawa Małżeńskiego i Rodzinnego „Jak przygotować do małżeństwa”, Olsztyn 9-10 maja 2013 roku.
 • Osoby medialne a problem stalkingu w Polsce, Konferencja Naukowa „Europa w Mediach. Media w Europie”, Olsztyn 20-21 maja 2013 roku.
 • Badanie nad wolnością słowa na świecie, Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Metody badania polityki globalnej”, Warszawa 21 września 2013 roku.
 • Tłumienie krytyki prasowej jako instrument polityki wewnętrznej na przykładzie wybranych państw o ustroju autorytarnym, Ogólnopolska Konferencja Naukowa – VI Zjazd Geopolityków Polskich, Warszawa 25-26 kwietnia 2014 roku.
 • Prawo ochrony środowiska w pragmatyce urzędniczej starostów, Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Globalizacja i regionalizacja w ochronie środowiska”, Gdańsk 24 września 2014 roku.
 • Freedom of expression on the Polish Internet in 21st Century, Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Global trends in politics, culture and economy”, Warszawa 2 kwietnia 2015 roku.
 • Znaczenie edukacji szkolnej dla kariery zawodowej i rozwoju osobistego, II Regionalna Konferencja „Z perspektywy ucznia. Uczniowie zdolni w mazurskich szkołach”, Ełk 31 marca 2016 roku.
 • Odpowiedzialność karna za przekroczenie granic wolności wypowiedzi, II Włosko-Polska Konferencja Naukowa „Odpowiedzialność w życiu społecznym”, Ełk 2 czerwca 2016 roku.
 • Freedom of thought, belief and religion in the context of education in Poland, Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Freedom of speech in the contemporary international relations”, Warszawa 6 listopada 2016 roku.
 • Sprawiedliwość społeczna w egzekucji należności, III Włosko-Polska Konferencja Naukowa „Dobro wspólne i sprawiedliwość społeczna”, Ełk 21 marca 2017 roku.
 • Human Rights and Jurisprudence: Freedom of Expression in Poland since 1989, Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Freedom of press in Post-Soviet area”, Warszawa 12 maja 2017 roku.
 • The Court Executive Officer – Public Administration Officer or Entrepreneur?, Międzynarodowa Konferencja Naukowa „The Constitutional and Contemporary Problems of Public Administration in Lithuania and Poland”, Ełk 9 października 2017 roku.
 • Wolność przekonań religijnych w polskim prawie wyznaniowym, Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Prawa człowieka i wolność słowa w polityce międzynarodowej”, Częstochowa 11 grudnia 2017 roku.
 • The jurisprudence of free speech in Poland, Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Poland after the end of communism”, Warszawa 8 stycznia 2018 roku.
 • Prawno-ekonomiczna sytuacja rodziny w polskiej egzekucji sądowej z majątku wspólnego małżonków, Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Prawno-ekonomiczna sytuacja rodziny w Polsce i na Słowacji”, Ełk 8-9 czerwca 2018 roku.
 • Prawo człowieka do wolności słowa a propagowanie faszyzmu i komunizmu, IV Włosko-Polska Konferencja Naukowa „Niepodległość i suwerenność”, Ełk 3 października 2018 roku.
 • Media Law in Poland – Practical Remarks, The 2nd Polish-Lithuanian Colloquium: Directions of Changes in Public Law, Ełk 8 października 2018 roku.
 • Il reato di insulto o umiliazione della autorità costituzionale della Repubblica Polacca, Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Wolność, solidarność, suwerenność. Aspekty prawne, etyczne i społeczne. W 100 rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę”, Warszawa 12 października 2018 roku.
 • Правовые и институциональные условия ведения сельского хозяйства в Польше и России, II Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Innowacyjne myślenie i poszukiwania naukowe młodzieży studenckiej w procesie modernizacji nowoczesnego systemu edukacji”, Polessk (Rosja) 2 kwietnia 2019 roku.
 • Status normatywny kodeksów deontologicznych w funkcjonowaniu instytucji publicznych, V Włosko-Polska Konferencja Naukowa „Dawne i nowe dylematy etyczne, pedagogiczne oraz prawno-organizacyjne w pracy instytucji publicznych”, Ełk 17 maja 2019 roku.
 • Publiczna administracja rolnictwa i rozwoju wsi w Polsce, Międzynarodowa Konferencja Naukowa „60-lecie powstania kaliningradzkiej filii Państwowego Sankt-Petersburskiego Uniwersytetu Rolniczego”, Polessk (Rosja), 6 listopada 2019 roku.
 • Historical and legal aspects of the functioning of the Main Office for Control of Publications and Performances in Poland, The 5th Annual International Scientific Conference „The castle days of law in Banská Bystrica”, Viglas (Słowacja), 13-15 listopada 2019 roku.
 • The influence of religious beliefs on the security of the Polish state, Polish-Slovak Scientific Seminar on Constitutional Models of Relations between State and Church in Poland and Slovak Republic, Trnava (Słowacja), 28 listopada 2019 roku.
 • Crimes against the freedom of religion in the Polish legal system, Polish-Czech Scientific Seminar on Religion in the Public Sphere of Life in Poland and Czech Republic, Olomouc (Czechy), 29-30 listopada 2019 roku.
 • Administracyjno-prawne i finansowe uwarunkowania działalności edukacyjnej w Ełku, VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Edukacja dla pokoju”, Ełk 30 stycznia 2020 roku.
 • Legal protection of the image of a child in Poland, I Міжнародна Науковa Конференція „Захист прав дитини в контексті Конвенції ООН: педагогічний, психологічний, правовий та інформаційний виміри”, Tarnopol (Ukraina) 23 listopada 2020 roku.
 • Providing access to culture in the light of Polish legislation, I Міжнародна Науковa Конференція „Церква та соціальні комунікації в сучасному глобалізованому світі”, Tarnopol (Ukraina) 18 grudnia 2020 roku.
 • Law and ethics in public administration in Poland, International Scientific Conference „Law and values”, Trnava (Słowacja) 28 stycznia 2021 roku.
 • Prawo do informacji w Polsce, Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Dylematy współczesnego środowiska bezpieczeństwa. Aspekty prawne, technologiczne oraz sfery komunikacji społecznej”, Ełk 29-30 listopada 2021 roku.
 • A journalist’s obligation to provide reliable information in the light of the press law and professional codes of ethics, I International Scientific and Practical Conference „Communication as a factor of transparency of social interaction: psychological, historical, legal, economic and political dimensions”, Tarnopol (Ukraina) 28 kwietnia 2022 roku.
 • Zarys rozwoju fotoreportażu wojennego, Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Russian-Ukrainian War: Law, Security, World”, Tarnopol (Ukraina) 29 kwietnia 2022 roku.
 • Prawo apostaty do bezpłatnego odpisu dokumentu kościelnego, XIX Ogólnopolskie Sympozjum Prawa Wyznaniowego „Dopuszczalne i niedopuszczalne ograniczanie wolności przekonań i kultu”, Wigry 24-26 maja 2022 roku.
 • Obsługa prawna kościelnych osób prawnych na przykładzie parafii rzymskokatolickich w Polsce, Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Reformy prawa kanonicznego i wyznaniowego”, Trnawa (Słowacja) 29 września 2022 roku.
 • Źródła dochodu duchownych katolickich w Polsce, International Scientific Colloquium „Theoretical and practical aspects of financing Catholic Church in Slovakia, Czechia and Poland”, Trnawa (Słowacja) 18 października 2022 roku.
 • Teoretyczne i praktyczne aspekty ochrony danych osobowych uczestników postępowania karnego, Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Przyszłość ochrony danych osobowych w świetle rozwoju technologii”, Ełk 31 stycznia 2023 roku.
 • Koncepcja bezpieczeństwa narodowego według Arystotelesa, VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Funkcjonowanie państwa i organizacji w obliczu kryzysów globalnych”, Gdańsk 22 marca 2023 roku.
 • Religious feelings as a personal interest protected by Polish criminal law, International Scientific Conference „Personal rights as a legal value”, Rzym 17-18 kwietnia 2023 roku.
 • The concept of the relationship between the state and the Church in the teaching of John Paul II, International Scientific Conference „Ideologies and State-Church Relations Legal Framework”, Trnawa (Słowacja) 5 maja 2023 roku.

 

Członkostwo w komitetach honorowych, naukowych i organizacyjnych:

 • III Włosko-Polska Konferencja Naukowa „Dobro wspólne i sprawiedliwość społeczna”, Ełk 21 marca 2017 roku.
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa „The Constitutional and Contemporary Problems of Public Administration in Lithuania and Poland”, Ełk 9 października 2017 roku.
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Prawno-ekonomiczna sytuacja rodziny w Polsce i na Słowacji”, Ełk 8-9 czerwca 2018 roku.
 • IV Włosko-Polska Konferencja Naukowa „Niepodległość i suwerenność”, Ełk 3 października 2018 roku.
 • II Polsko-Litewskie Kolokwium „Kierunki zmian Prawa Publicznego”, Ełk 8 października 2018 roku.
 • II Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Innowacyjne myślenie i poszukiwania naukowe młodzieży studenckiej w procesie modernizacji nowoczesnego systemu edukacji”, Polessk (Rosja) 2 kwietnia 2019 roku.
 • V Włosko-Polska Konferencja Naukowa „Dawne i nowe dylematy etyczne, pedagogiczne oraz prawno-organizacyjne w pracy instytucji publicznych”, Ełk 17 maja 2019 roku.
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa „60-lecie powstania kaliningradzkiej filii Państwowego Sankt-Petersburskiego Uniwersytetu Rolniczego”, Polessk (Rosja), 6 listopada 2019 roku.
 • VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Edukacja dla pokoju”, Ełk 30 stycznia 2020 roku.
 • IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Potencjał badawczy młodzieży studenckiej w kontekście innowacyjnego rozwoju nowoczesnego społeczeństwa, Polessk (Rosja) 15 października 2020 roku.
 • Konferencja Naukowa „Pielęgniarstwo – jako zawód, nauka i sztuka wobec współczesnych wyzwań”, Ełk 16 października 2020 roku.
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Ochrona praw dziecka w kontekście konwencji ONZ: wymiar pedagogiczny, psychologiczny, prawny i informacyjny”, Tarnopol (Ukraina) 23 listopada 2020 roku (komitet honorowy, naukowy i organizacyjny).
 • International Scientific Conference „Law and values”, Trnava (Słowacja), 28 stycznia 2021 roku (komitet naukowy i organizacyjny).
 • IV Kolokwium Polsko-Litewskie „Wyzwania państwa i prawa w dobie Covid 19”, Olsztyn 4-5 marca 2021 roku (komitet naukowy).
 • III Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Przeciwdziałanie zagrożeniom Federacji Rosyjskiej dla bezpieczeństwa euroatlantyckiego”, Kielce 19-20 maja 2021 roku (komitet naukowy).
 • II Konferencja Naukowa „Pielęgniarstwo – jako zawód, nauka i sztuka wobec współczesnych wyzwań”, Ełk 5 października 2021 roku (komitet naukowy i organizacyjny).
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Dylematy współczesnego środowiska bezpieczeństwa. Aspekty prawne, technologiczne oraz sfery komunikacji społecznej”, Ełk 29-30 listopada 2021 roku (komitet naukowy).
 • I International Scientific and Practical Conference „Communication as a factor of transparency of social interaction: psychological, historical, legal, economic and political dimensions”, Tarnopol (Ukraina) 28 kwietnia 2022 roku (komitet honorowy i naukowy).
 • IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Bezpieczeństwo euroatlantyckie i polityka Federacji Rosyjskiej – Wojna w Ukrainie 2022”, Kielce 18-20 maja 2022 roku (komitet naukowy).
 • Sympozjum Nauki i Kultury „Twórczość Polaków zamieszkałych w Niemczech”, Ełk 27 maja 2022 roku (komitet organizacyjny).
 • I Międzynarodowa Konferencja Naukowa na rzecz bezpieczeństwa i współpracy w Europie „Partnerstwo dla pokoju, stabilizacji i wspólnej przyszłości w Europie”, Biedrusko 26 czerwca 2022 roku (komitet organizacyjny).
 • III Konferencja Naukowa „Pielęgniarstwo – jako zawód, nauka i sztuka wobec współczesnych wyzwań”, Ełk 29 września 2022 roku (komitet naukowy).
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej w dobie zagrożeń hybrydowych”, Olsztyn 13 października 2022 roku (komitet organizacyjny).
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Przyszłość ochrony danych osobowych w świetle rozwoju technologii”, Ełk 31 stycznia 2023 roku (komitet organizacyjny i naukowy).
 • International Scientific Conference „Ideologies and State-Church Relations Legal Framework”, Trnawa (Słowacja) 5 maja 2023 roku (komitet organizacyjny i naukowy).
 • II International Scientific and Practical Conference „Communication as a factor of transparency of social interaction: psychological, historical, legal, economic and political dimensions”, Tarnopol (Ukraina) 26-27 maja 2023 roku (komitet honorowy).
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Nauki społeczne wobec współczesnych wyzwań i kryzysów. Aspekt prawny, socjologiczny i aksjologiczny”, Ełk 15 czerwca 2023 roku (komitet naukowy i organizacyjny).

 

Funkcje organizacyjne na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie:

 • w roku akademickim 2005/2006 – członek Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej,
 • w roku akademickim 2006/2007  – opiekun I roku studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku „Dziennikarstwo i komunikacja społeczna”,
 • w roku akademickim 2007/2008  – opiekun II roku studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku „Dziennikarstwo i komunikacja społeczna”,
 • w roku akademickim 2008/2009  – opiekun III roku studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku „Dziennikarstwo i komunikacja społeczna”,
 • w roku akademickim 2010/2011 – członek Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej,
 • w roku akademickim 2013/2014  – opiekun I roku studiów niestacjonarnych drugiego stopnia na kierunku „Dziennikarstwo i komunikacja społeczna”,
 • w roku akademickim 2014/2015  – opiekun II roku studiów niestacjonarnych drugiego stopnia na kierunku „Dziennikarstwo i komunikacja społeczna”,
 • w roku akademickim 2015/2016 – członek zespołu ds. przekształceń organizacyjnych i programowych kierunku „Dziennikarstwo i komunikacja społeczna” oraz utworzenia nowego kierunku studiów,
 • w roku akademickim 2016/2017 – opiekun I roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku „Administracja”,
 • od roku akademickiego 2016/2017 – wydziałowy opiekun studentów niepełnosprawnych,
 • od roku akademickiego 2016/2017 – członek Wydziałowego Zespołu ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia,
 • od roku akademickiego 2016/2017 – członek Wydziałowego Zespołu ds. Przyznawania Nauczycielom Akademickim Dodatku Motywacyjnego,
 • od roku akademickiego 2016/2017 – członek Wydziałowej Komisji Oceniającej Nauczycieli Akademickich,
 • na kadencję 2016-2020 – członek Rady Wydziału Studiów Technicznych i Społecznych w Ełku,
 • na kadencję 2016-2020 – członek Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,
 • na kadencję 2016-2020 – członek Komisji ds. Dydaktyki Senatu UWM,
 • na kadencję 2016-2020 – członek Komisji ds. Nauki Senatu UWM,
 • na kadencję 2016-2020 – członek Wydziałowej Komisji Konkursowej,
 • od 1 stycznia 2017 roku – kierownik Katedry Geodezji i Administracji,
 • w roku akademickim 2016/2017 – przewodniczący Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej,
 • w roku akademickim 2017/2018 – opiekun II roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku „Administracja”,
 • w roku akademickim 2016/2017 – koordynator ds. utworzenia kierunku studiów pierwszego stopnia „Bezpieczeństwo wewnętrzne”,
 • od roku akademickiego 2016/2017 – przewodniczący Rady Konsultacyjnej kierunku studiów pierwszego stopnia „Bezpieczeństwo wewnętrzne”,
 • od roku akademickiego 2017/2018 – członek Uczelnianego Zespołu ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia,
 • od roku akademickiego 2017/2018 – członek Zespołu nowelizującego program studiów pierwszego stopnia na kierunku „Administracja” z profilu ogólnoakademickiego na praktyczny,
 • od roku akademickiego 2017/2018 – wydziałowy kierownik praktyk zawodowych,
 • w roku akademickim 2017/2018 – członek Zespołu Roboczego ds. okresowej oceny pracy Dziekana Wydziału,
 • w roku akademickim 2017/2018 – członek zespołu ds. utworzenia kierunku studiów pierwszego stopnia „Pedagogika wczesnej edukacji”,
 • w roku akademickim 2017/2018 – koordynator ds. utworzenia kierunku studiów drugiego stopnia „Administracja”,
 • w roku akademickim 2017/2018 – przewodniczący Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej,
 • w roku akademickim 2017/2018 – członek Komisji Egzaminacyjnej dla kandydatów na studia nieposiadających polskiego obywatelstwa,
 • w roku akademickim 2018/2019 – opiekun III roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku „Administracja”,
 • w roku akademickim 2018/2019 – członek zespołu ds. utworzenia kierunku studiów jednolitych magisterskich „Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna”,
 • w roku akademickim 2018/2019 – kierownik studiów podyplomowych z zakresu administracji i zarządzania w administracji,
 • w roku akademickim 2018/2019 – kierownik studiów podyplomowych z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,
 • w roku akademickim 2018/2019 – kierownik studiów podyplomowych z zakresu zamówień publicznych i podatków pośrednich,
 • od 1 stycznia 2019 roku – kierownik Katedry Administracji i Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
 • w roku akademickim 2019/2020 – opiekun I roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku „Administracja”,
 • w roku akademickim 2019/2020 – członek zespołu ds. utworzenia kierunku studiów pierwszego stopnia „Pielęgniarstwo”,
 • od roku akademickiego 2019/2020 – członek komisji stypendialnej,
 • od 4 października 2019 roku – wicedyrektor Filii UWM w Ełku,
 • od 1 grudnia 2019 roku – kierownik Katedry Nauk Społecznych i Administracji,
 • od 10 lutego 2020 roku – przewodniczący Zespołu ds. promocji Filii i współpracy z otoczeniem instytucjonalnym i biznesowym,
 • od 10 lutego 2020 roku – członek Zespołu ds. opracowania misji i strategii Filii,
 • od 10 lutego 2020 roku – przewodniczący Komisji Dydaktycznej Filii,
 • od 10 lutego 2020 roku – członek Komisji ds. mienia, inwestycji i remontów Filii,
 • od 10 lutego 2020 roku – członek Komisji ds. oceny pracowników badawczo-dydaktycznych Filii,
 • od 10 lutego 2020 roku – członek Komisji ds. kadry naukowej i odznaczeń Filii,
 • od 1 lipca 2020 roku – członek komisji przetargowej w postępowaniu pn. „Dostawa wyposażenia  do jednostki organizacyjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego Filia w Ełku”,
 • od 1 września 2020 roku do 30 czerwca 2023 roku – dyrektor Filii UWM w Ełku,
 • od 1 września 2020 roku do 30 czerwca 2023 roku – członek Rady Rektorskiej UWM w Ełku,
 • od 1 września 2020 roku do 30 czerwca 2023 roku – członek Rady Edukacyjnej UWM w Ełku,
 • od 1 września 2020 roku do 30 czerwca 2023 roku – członek Senackiej Komisji ds. Rozwoju Uczelni i Finansów,
 • od 1 października 2020 roku – przewodniczący komisji przetargowej w postępowaniu pn. „Dostawa wyposażenia  do jednostki organizacyjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego Filia w Ełku”,
 • w roku akademickim 2020/2021 – opiekun II roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku „Administracja”,
 • w roku akademickim 2021/2022 – opiekun III roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku „Administracja”,
 • od 18 lipca 2022 roku – przewodniczący komisji przetargowej w postępowaniu pn. „Zakup zestawu edukacyjnego do Filii w Ełku Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”,
 • w roku akademickim 2022/2023 – opiekun I roku studiów stacjonarnych drugiego stopnia na kierunku „Administracja”.
 • w roku akademickim 2023/2024 – opiekun II roku studiów stacjonarnych drugiego stopnia na kierunku „Administracja”.

 

Funkcje organizacyjne w Gdańskiej Szkole Wyższej:

 • od roku akademickiego 2014/2015 do roku akademickiego 2018/2019 – kierownik Katedry Nauk Społecznych i Administracyjnych,
 • od roku akademickiego 2014/2015 do roku akademickiego 2018/2019 – członek Rady Wydziału Zamiejscowego w Olsztynie,
 • od roku akademickiego 2019/2020 do roku akademickiego 2022/2023 – opiekun Naukowego Koła Administratywistów (NKA).

 

Funkcje w redakcjach czasopism i wydawnictw naukowych:

 • Kwartalnik „Civitas et Lex” – sekretarz redakcji (2016-2018), redaktor tematyczny działu „Nauki o polityce i administracji” (2016-2021),
 • Kwartalnik „Studia Ełckie” – redaktor tematyczny działu „Nauki o mediach” (2016-2020),
 • Kwartalnik „Zeszyty Naukowe Gdańskiej Szkoły Wyższej” – członek rady naukowej,
 • Dwumiesięcznik Journal of Scientific Papers „Social Development and Security” – członek redakcji,
 • Kwartalnik „Media – Kultura – Komunikacja Społeczna” – recenzent,
 • Kwartalnik „Review of European and Comparative Law” – recenzent,
 • Rocznik „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Psychologica” – recenzent,
 • Wydawnictwo Gdańskiej Szkoły Wyższej – recenzent.

 

DYDAKTYKA

 

Podczas kilkunastoletniej działalności naukowo-dydaktycznej na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, Gdańskiej Szkole Wyższej, Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy oraz Wyższej Szkole Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie prowadziłem zajęcia z następujących przedmiotów:

 • Administracyjne postępowanie egzekucyjne,
 • Administrowanie zasobami naturalnymi środowiska,
 • Administracyjno-prawne instytucje ochrony dziedzictwa kulturowego,
 • Elementy wiedzy o kulturze,
 • Etyka dziennikarska,
 • Etyka pracy asystenta rodziny,
 • Etyka pracy asystenta seksualnego osoby niepełnosprawnej,
 • Etyka w komunikacji wizerunkowej,
 • Etyka w sporcie,
 • Etyka wychowania,
 • Etyka zawodowa,
 • Etyka zawodu funkcjonariuszy publicznych,
 • Europejska integracja gospodarcza,
 • Europejskie prawo gospodarcze,
 • Filozofia,
 • Filozofia bezpieczeństwa,
 • Filozofia techniki,
 • Filozofia z etyką,
 • Gospodarka komunalna,
 • Historia administracji,
 • Historia myśli ustrojowo-administracyjnej i socjologiczno-ekonomicznej,
 • Historia służb mundurowych,
 • Konstytucyjny system organów państwowych,
 • Kontrola administracji,
 • Legislacja administracyjna,
 • Logika,
 • Logika prawnicza,
 • Marketing polityczny,
 • Media i administracja publiczna,
 • Metody i techniki pisania prac dyplomowych,
 • Międzynarodowe i krajowe instrumenty prawne w ochronie środowiska,
 • Nadzór Regionalnych Izb Obrachunkowych nad samorządem terytorialnym,
 • Nauki o administracji,
 • Negocjacje w biznesie,
 • Ochrona informacji niejawnych,
 • Ochrona własności intelektualnej,
 • Organizacja i funkcjonowanie administracji bezpieczeństwa i porządku publicznego,
 • Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej,
 • Patologia w administracji,
 • Podstawowe zagadnienia z prawa karnego, prawa cywilnego, prawa administracyjnego, prawa pracy i prawa zabezpieczenia społecznego,
 • Podstawy prawa,
 • Podstawy prawa pracy,
 • Podstawy prawa rodzinnego i opiekuńczego oraz prawa dziecka,
 • Podstawy prawa spółek,
 • Podstawy prawoznawstwa,
 • Podstawy socjologii,
 • Podstawy socjologii i psychologii pracy,
 • Polityka turystyczna,
 • Polski system polityczny,
 • Postępowanie administracyjne,
 • Postępowanie administracyjne i egzekucyjne w administracji,
 • Postępowanie cywilne,
 • Postępowanie egzekucyjne w administracji,
 • Postępowanie sądowo-administracyjne,
 • Pozyskiwanie funduszy unijnych,
 • Pragmatyka prowadzenia agencji reklamowej,
 • Pragmatyka wystąpień publicznych,
 • Prawne aspekty bezpieczeństwa publicznego,
 • Prawo administracyjne,
 • Prawo autorskie,
 • Prawo budowlane,
 • Prawo cywilne,
 • Prawo cywilne z umowami w administracji,
 • Prawo i postępowanie administracyjne,
 • Prawo oświatowe,
 • Prawo pracy i prawo urzędnicze,
 • Prawo prasowe,
 • Prawo przedsiębiorstw publicznych,
 • Prawo umów handlowych,
 • Prawo Unii Europejskiej,
 • Prawo w turystyce i rekreacji,
 • Prawo wykroczeń,
 • Prawo wyznaniowe,
 • Public relations,
 • Publiczne prawo gospodarcze,
 • Publiczne prawo konkurencji,
 • Rola mediów w sytuacjach kryzysowych,
 • Semiotyka reklamy,
 • Socjologia,
 • Socjologia i metody badań socjologicznych,
 • Socjologia organizacji,
 • Statystyka z demografią,
 • System organów ochrony państwa,
 • System organów ochrony prawnej,
 • System zarządzania w sytuacjach kryzysowych,
 • Techniki negocjacji i mediacji w administracji,
 • Trening umiejętności praktycznych w zakresie mediacji,
 • Tryby nadzwyczajne w postępowaniu administracyjnym,
 • Ustrój administracji publicznej,
 • Ustrój organów ochrony prawnej,
 • Ustrój samorządu terytorialnego,
 • Warsztat pracy z grupą – etyka, wychowanie,
 • Wspólnotowa polityka bezpieczeństwa,
 • Wybrane zagadnienia z historii państwa i prawa,
 • Wybrane zagadnienia z prawa rodzinnego, administracyjnego, karnego, cywilnego, zabezpieczenia społecznego oraz prawa pracy,
 • Wymagania do zawarcia małżeństwa,
 • Zadania administracji publicznej w sferze ochrony środowiska,
 • Zarządzanie projektami unijnymi,
 • Zasady ustroju politycznego państwa,
 • Zbiorowe prawo pracy.

 

Byłem promotorem pomocniczym w przewodzie doktorskim mgr lic. Eryka Patryka Kowalczyka, wszczętym przez Radę Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (uchwała nr 22 z dnia 20 marca 2019 roku), który przygotował rozprawę doktorską pt. Eschatologia rzymsko-katolicka a eschatologia Badaczy Pisma Świętego. Publiczna obrona pracy doktorskiej odbyła się w dniu 29 marca 2023 roku.

Ponadto, byłem promotorem 218 prac dyplomowych studentów na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna oraz administracja, w tym:

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie:

Prace licencjackie:

 1. Ramona Koss, Kobiety w telewizji i prasie codziennej na przykładzie Telewizji Polskiej, „Gazety Wyborczej” i „Faktu”, Olsztyn 2007.
 2. Monika Tracewska, Instytucja sprostowania i odpowiedzi prasowej a praktyka dziennikarska, Olsztyn 2007.
 3. Malwina Stopyra, Dziennikarskie prawo do informacji a prawo do prywatności znanych sportowców, Olsztyn 2007.
 4. Magdalena Bukowska, Przestępstwo zniesławienia w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, Olsztyn 2007.
 5. Justyna Jatel, Wolność słowa w prawie międzynarodowym i polskim systemie prawa, Olsztyn 2007.
 6. Joanna Szmatowicz, Prawo do informacji dziennikarzy a prawo do ochrony sfery prywatnej wybranych artystów polskich, Olsztyn 2007.
 7. Joanna Koziarska, Rola mediów w kształtowaniu postaw i zachowań olsztyńskiej młodzieży akademickiej, Olsztyn 2007.
 8. Izabela Tuchewicz, Ostatnie dni życia i śmierć Jana Pawła II w wybranych tytułach prasowych, Olsztyn 2007.
 9. Alicja Zuzanna Trykowska, Krytyka osób publicznych w programie rozrywkowym „Szymon Majewski Show” Olsztyn 2007.
 10. Agnieszka Jasiuczenia, Sposób ukazywania agresji w wybranych numerach tygodników „Wprost” i „Newsweek”, Olsztyn 2007.
 11. Wioleta Luchowska, Wizerunek kobiety muzułmańskiej w prasie na przykładzie wybranych numerów tygodnika „Polityka”, Olsztyn 2007.
 12. Agata Ziomkowska, Charakterystyka wybranych ogólnopolskich kampanii społecznych przeciw zjawisku przemocy w rodzinie, Olsztyn 2009.
 13. Roksana Dawid, Realizacja dziennikarskiego obowiązku ochrony dóbr osobistych na przykładzie dziennika „Fakt”, Olsztyn 2009.
 14. Paweł Chojnowski, Zniesławienie, znieważenie i ochrona dóbr osobistych w prasie w wybranych orzeczeniach sądowych, Olsztyn 2009.
 15. Paulina Bloch, Sposób ukazywania zdrady małżeńskiej w wybranych artykułach prasowych, Olsztyn 2009.
 16. Natalia Głażewska, Eutanazja czy cierpienie? Dylematy współczesnego społeczeństwa w liberalnej i konserwatywnej prasie, Olsztyn 2009.
 17. Milena Drzewiecka, Taniec jako nowy styl życia wykreowany przez media, Olsztyn 2009.
 18. Malwina Kosiorek, Fotografia dziennikarska – aspekty prawne i etyczne, Olsztyn 2009.
 19. Magdalena Paszke, Medialna kreacja konfliktu na Bliskim Wschodzie na przykładzie wybranych wydarzeń, Olsztyn 2009.
 20. Maciej Brzozowski, Komunikowanie idei Boga i szatana w tekstach Jacka Kaczmarskiego, Olsztyn 2009.
 21. Łukasz Gutowski, Mit superbohatera we współczesnej kulturze masowej na przykładzie postaci Batmana i Supermana, Olsztyn 2009.
 22. Karolina Królczyk, Komunikacja społeczna jednostki samorządu terytorialnego na podstawie gminy Bargłów Kościelny, Olsztyn 2009.
 23. Kamil Sujeta, Koncesja i rejestracja w prawie mediów, Olsztyn 2009.
 24. Justyna Maciejewska, Problem aborcji w wybranych artykułach prasy kobiecej i prasy katolickiej, Olsztyn 2009.
 25. Joanna Sikora, Prawne i etyczne uwarunkowania dziennikarstwa śledczego, Olsztyn 2009.
 26. Izabela Bujnowska, Największe afery polityczne na łamach tygodnika „Wprost” w latach 2005-2007, Olsztyn 2009.
 27. Ewelina Baranowska, Prawa i obowiązki dziennikarzy w polskim systemie prawnym i unormowaniach etycznych, Olsztyn 2009.
 28. Artur Korpusik, Wizerunek Prawa i Sprawiedliwości i Platformy Obywatelskiej w „Gazecie Wyborczej” i „Naszym Dzienniku” w latach 2005-2008, Olsztyn 2009.
 29. Arkadiusz Friedrich, Kreowanie wizerunku marki na podstawie KFC w Polsce, Olsztyn 2009.
 30. Anna Walicka, Transformacja ustrojowa a zmiany w polskim systemie medialnym, Olsztyn 2009.
 31. Anna Grudzińska, Wizerunek Roberta Kubicy w Internecie, Olsztyn 2009.
 32. Aneta Kamińska, Tenis ziemny a piłka nożna w wybranych artykułach prasy sportowej, Olsztyn 2009.
 33. Sandra Jakowicz, Zagadnienie antykoncepcji w wybranych artykułach prasowych, Olsztyn 2009.
 34. Piotr Jankowski, Uwarunkowania prawne funkcjonowania zarządu Telewizji Polskiej S.A., Olsztyn 2010.
 35. Nina Ramatowska, Przestrzeganie norm etyki dziennikarskiej w działalności redakcyjnej dziennika „Fakt”, Olsztyn 2010.
 36. Magdalena Szewczyk, Metoda „in vitro” w opinii dziennikarzy „Gazety Wyborczej” i „Naszego Dziennika”, Olsztyn 2010.
 37. Kinga Rutecka, Obraz Instytutu Pamięci Narodowej na łamach tygodników opiniotwórczych, Olsztyn 2010.
 38. Katarzyna Drelich, Wojciech Cejrowski – dziennikarz podróżniczy, Olsztyn 2010.
 39. Kamil Sznel, Działalność muzyczna i dziennikarska rapera Jacka „Tede” Granieckiego, Olsztyn 2010.
 40. Justyna Mieczkowska, Udział Towarzystwa Przyjaciół Ostrołęki w działalności promocyjnej miasta, Olsztyn 2010.
 41. Ewelina Krajewska, Roman Polański – wybitny artysta i zbieg w publikacjach „Naszego Dziennika” i „Gazety Wyborczej”, Olsztyn 2010.
 42. Artur Czegiel, Reportaż podróżniczy w Polsce po 1970 roku, Olsztyn 2010.
 43. Aneta Piątkowska, Pośmiertny wizerunek medialny Michaela Jacksona w wybranych artykułach prasowych, Olsztyn 2010.
 44. Adam Klukowski, Dziennikarstwo śledcze – bezprawie czy służba społeczeństwu?, Olsztyn 2010.
 45. Rafał Kędzierski, Polski Związek Piłki Nożnej na łamach prasy sportowej (na podstawie publikacji ,,Gazety Wyborczej” i ,,Przeglądu Sportowego”), Olsztyn 2010.
 46. Agnieszka Albercka, Język komentatorów sportowych wczoraj i dziś (na przykładzie Bohdana Tomaszewskiego, Jana Ciszewskiego, Dariusza Szpakowskiego i Włodzimierza Szaranowicza), Olsztyn 2011.
 47. Damian Gołębiewski, Wizerunek miasta Płock w prasie lokalnej w latach 2006-2010, Olsztyn 2011.
 48. Kinga Grochowska, Katastrofa smoleńska i jej konsekwencje w wybranych relacjach prasowych, Olsztyn 2011.
 49. Monika Hinc, Rola i funkcje wybranych nagród dziennikarskich w polskim systemie medialnym, Olsztyn 2011.
 50. Edyta Hołdyńska, Rozwój prasy lokalnej w Ełku w latach 1990-2010, Olsztyn 2011.
 51. Natalia Kwiatkowska, Proces mediatyzacji kultury wysokiej na przykładzie serialowej adaptacji „Mistrza i Małgorzaty” z 2005 roku. Wybrane aspekty, Olsztyn 2011.
 52. Marta Malinowska, Katastrofy górnicze w relacjach prasowych, Olsztyn 2011.
 53. Paulina Markowska, Droga ku wprowadzeniu rządów globalnych przez masonerię (Zakon Iluminatów) widziana oczami mediów, Olsztyn 2011.
 54. Urszula Napiórkowska, Emotikony w komunikacji społecznej polskich użytkowników Internetu, Olsztyn 2011.
 55. Magdalena Nowak, Akcje społeczne oddawania szpiku kostnego osobom chorym na białaczkę (na przykładzie Agaty Mróz i Nergala), Olsztyn 2011.
 56. Martyna Orzeł,Wpływ programów rozrywkowych „Taniec z gwiazdami” i „Top model” na styl życia studentów, Olsztyn 2011.
 57. Natalia Pargólska, Homoseksualizm w wybranych tytułach prasy konserwatywnej i liberalnej po 2000 roku, Olsztyn 2011.
 58. Oliwia Pawlik, Wizerunek medialny pseudokibiców piłki nożnej w Anglii i Polsce, Olsztyn 2011.
 59. Kamil Zubel, Fotoreportaż jako forma informacji dziennikarskiej na przykładzie Tadeusza Rolke, Olsztyn 2011.
 60. Jakub Kondratowicz, Działalność dziennikarzy „Super Expresu” w świetle prawa i etyki, Olsztyn 2012.
 61. Anna Cyrkiel, Komunikacja z podatnikami na przykładzie Urzędu Skarbowego w Nidzicy, Olsztyn 2012.
 62. Emilia Dobrzyń, Związek mediów z terroryzmem na przykładzie działalności „Al Kaidy”, Olsztyn 2012.
 63. Marta Jakubowska, Relacja Kościół – Państwo na łamach „Rzeczpospolitej” i „Tygodnika Powszechnego” w latach 2007-2010, Olsztyn 2012.
 64. Mateusz Klimek, Fotoreportaż wojenny w teorii i praktyce, Olsztyn 2012.
 65. Aleksandra Kodź, Legalizacja marihuany w polskim systemie prawnym i w dyskursie publicznym, Olsztyn 2012.
 66. Agnieszka Owczarska, Uwarunkowania prawne i etyczne reklam usług bankowych, Olsztyn 2012.
 67. Paulina Podbereźna, Promocja turystyczna Miasta i Gminy Węgorzewo, Olsztyn 2012.
 68. Sebastian Bastek, Komputery i gry sieciowe – nowe źródło komunikacji we współczesnej kulturze, Olsztyn 2012.
 69. Jakub Prusik, Obraz mafii pruszkowskiej na łamach wybranych publikacji prasowych z przełomu XX i XXI wieku, Olsztyn 2012.
 70. Marek Bojanowski, Język subkultury więziennej. Jego cechy i związek z zachowaniem więźniów, Olsztyn 2012.
 71. Bartosz Szymański, Rola mediów w kreowaniu wizerunku Tomasza Adamka, Olsztyn 2012.
 72. Milena Dudziec, Udział mediów w przeciwdziałaniu prostytucji i niewolnictwu, Olsztyn 2017.
 73. Patryk Paweł Kaniak, Popularyzacja sztuki żywienia w mediach na przykładzie programów telewizyjnych, Olsztyn 2017.
 74. Adrian Kraska, Rola mediów w kreowaniu subkultur wśród młodzieży gimnazjalnej, Olsztyn 2017.
 75. Łukasz Lamcho, Dostęp obywateli do broni palnej – spojrzenie przez pryzmat opinii społecznych i przekazów medialnych, Olsztyn 2017.
 76. Olga Mariańska, Aktywność mediów w realizacji kampanii społecznych przeciw przemocy domowej, Olsztyn 2017.
 77. Małgorzata Owsińska, Janusz Korwin-Mikke w oczach mediów, Olsztyn 2017.
 78. Karolina Sabina Purzycka, Wizerunek piękna kreowany w Internecie i jego oddziaływanie na współczesne kobiety, Olsztyn 2017.
 79. Joanna Sadowska, Wizerunek medialny polskiego rapera Eldo, Olsztyn 2017.
 80. Alicja Małgorzata Szczurowska, Strefa blogosfery modowej w Polsce, Olsztyn 2017.
 81. Maciej Norbert Witczak, Kreowanie wizerunku idealnej sylwetki w specjalistycznej prasie, Olsztyn 2017.
 82. Magda Zaborowska, Fotoreportaż jako forma przekazu medialnego. Znaczenie i rozwój, Olsztyn 2017.
 83. Joanna Waszelewska, Memy jako nowy sposób satyry i krytyki, Olsztyn 2017.
 84. Agata Durślewicz, Wykorzystywanie przez korporacje możliwości mediów społecznościowych w celach komunikacyjnych, Olsztyn 2017.
 85. Izabela Anna Fabisiak, Osoby z dysfunkcją wzroku w nowych mediach – aspekt dziennikarski, Olsztyn 2017.
 86. Damian Kaczmarczyk, Ryszard Petru – „nowoczesne” podejście do polityki i mediów?, Olsztyn 2017.
 87. Natalia Agata Kozioł, Nowe media jako rewolucja w komunikacji społecznej, Olsztyn 2017.
 88. Dagmara Maria Mazewska, Warszawska prasa podziemna w latach 1939-1945, Olsztyn 2017.
 89. Patrick Nieć, Fenomen polityczny Donalda Tuska w świetle prasy, Olsztyn 2017.
 90. Kacper Piotr Wilczewski, Aktywność Lecha Wałęsy w środkach społecznego komunikowania, Olsztyn 2017.

 

Administracja – Filia Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Ełku:

Prace licencjackie:

 1. Marzanna Bieniada, Pozycja ustrojowa Straży Miejskiej w Ełku w systemie administracji bezpieczeństwa publicznego, Ełk 2019.
 2. Kinga Chmielewska, Zarządzanie kryzysowe w administracji publicznej na przykładzie Gminy Augustów, Ełk 2019.
 3. Małgorzata Cwalina, Audyt wewnętrzny administracji publicznej w działalności Urzędu Miasta Ełku, Ełk 2019.
 4. Michał Dąbrowski, Zadania na rzecz osób niepełnosprawnych w pragmatyce urzędniczej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku, Ełk 2019.
 5. Bożena Górecka, Specyfika działalności administracji służby zdrowia na przykładzie „Pro-Medica” Sp z o.o. w Ełku, Ełk 2019.
 6. Marzena Ignatiuk, Funkcjonowanie administracji oświatowej w Szkole Podstawowej Nr 2 w Ełku, Ełk 2019.
 7. Barbara Kamińska, Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego Oddział w Ełku jako jednostka kontroli transportu ciężarowego, Ełk 2019.
 8. Jarosław Kamiński, Współdziałanie administracji samorządowej z terenowymi organami administracji wojskowej na przykładzie Urzędu Miasta w Ełku, Ełk 2019.
 9. Małgorzata Kopeć, Specyfika działalności administracji socjalnej w Gminie Kalinowo, Ełk 2019.
 10. Beata Krat, Działalność Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej w perspektywie prawno-administracyjnej, Ełk 2019.
 11. Klaudia Krukowska, Pozyskiwanie i skutki wykorzystania funduszy Unii Europejskiej przez Miasto Ełk w latach 2014-2018, Ełk 2019.
 12. Kinga Olszewska, Kształtowanie architektury krajobrazu w praktyce administracyjnej Urzędu Miasta Ełku, Ełk 2019.
 13. Krystyna Parzych, Problematyka samorządowej administracji drogowej ze szczególnym uwzględnieniem Powiatowego Zarządu Dróg w Ełku, Ełk 2019.
 14. Agnieszka Pietrusiewicz, Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Augustowie jako element reformy emerytalnej, Ełk 2019.
 15. Dorota Poniatowska, Akty prawa miejscowego w procesie legislacyjnym Rady Miasta Ełku w latach 2014-2018, Ełk 2019.
 16. Nikolina Sienkiewicz, Przestrzeganie praw autorskich i ochrona wizerunku osób w działalności promocyjno-informacyjnej Urzędu Miasta Ełku, Ełk 2019.
 17. Anna Sokołowska, Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ełku w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym, Ełk 2019.
 18. Aleksandra Sulewska, Charakterystyka administracji wymiaru sprawiedliwości na przykładzie Sądu Rejonowego w Grajewie, Ełk 2019.
 19. Elwira Świtaj, Działalność Urzędu Skarbowego w Olecku na tle innych jednostek administracji podatkowej, Ełk 2019.
 20. Michał Topolewski, Administrowanie środkami publicznymi i mieniem Skarbu Państwa przez Sąd Rejonowy w Ełku, Ełk 2019.
 21. Michalina Twardowska, Ograniczanie bezrobocia z wykorzystaniem funduszy unijnych w działaniach Powiatowego Urząd Pracy w Ełku, Ełk 2019.
 22. Agnieszka Wysocka, Ustrój i kompetencje administracji komunalnej na przykładzie Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Ełku, Ełk 2019.
 23. Piotr Perkowski, Sytuacja społeczno-gospodarcza Ełku w latach 2019-2020 w świetle wybranych wskaźników, Ełk 2022.

Prace magisterskie:

 1. Emilia Cebelińska, Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie jako element systemu administracji oświatowej w Polsce, Ełk 2021.
 2. Kinga Chmielewska, Proces budżetowania w jednostkach samorządu terytorialnego. Analiza gospodarki finansowej Gminy Augustów w latach 2015-2018, Ełk 2021.
 3. Michał Dąbrowski, Administracyjne, finansowe i rzeczowe wsparcie osób niepełnosprawnych – działania Miasta Ełku, Ełk 2021.
 4. Martyna Derda, Mecenat państwowy i samorządowy a działalność Miejskiego Domu Kultury w Augustowie, Ełk 2021.
 5. Bożena Górecka, Prawo zamówień publicznych a jego praktyczne stosowanie przez „Pro Medica” w Ełku sp. z o.o., Ełk 2021.
 6. Dorota Iwaszko,  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku jako ogniwo systemu pomocy społecznej w Polsce, Ełk 2021.
 7. Iwona Januszewska, Przebieg wprowadzenia reform administracyjnych w Polsce z perspektywy Powiatu Ełckiego, Ełk 2021.
 8. Barbara Kamińska, Formy działalności i usytuowanie Powiatowego Urzędu Pracy w Ełku w hierarchii administracji publicznej, Ełk 2021.
 9. Jarosław Kamiński, Wpływ technologii informatycznych na efektywność administracji publicznej z uwzględnieniem doświadczeń Urzędu Miasta Ełku, Ełk 2021.
 10. Monika Kleszczewska, System administracji świadczącej – rola i zadania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowince, Ełk 2021.
 11. Krzysztof Kołakowski,  Korelacja organów administracji rządowej i samorządowej w rozwiązywaniu problemów społecznych w Gminie Rajgród, Ełk 2021.
 12. Beta Krat, Pozycja ustrojowa i działalność placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Ełku, Ełk 2021.
 13. Mateusz Kurianowicz,  Administracyjno-instytucjonalne wsparcie podmiotów handlowych a rozwój działalności firmy „DW DOMEL”, Ełk 2021.
 14. Klaudia Lubińska, Dokumentacja w systemie oświaty. Praktyka Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi, Ełk 2021.
 15. Marta Matoszko-Górowska, Rządowa i samorządowa procedura „Niebieskiej Karty” oraz jej stosowanie w Gminie Radziłów, Ełk 2021.
 16. Kinga Olszewska, Prawo ochrony środowiska Unii Europejskiej a proces inwestycyjny obwodnicy Augustowa, Ełk 2021.
 17. Krystyna Parzych, Zadania publiczne z zakresu transportu drogowego i ich realizacja przez Starostwo Powiatowe w Ełku, Ełk 2021.
 18. Angelika Paszko, Normy prawno-administracyjne i etyczne obowiązujące w wojskowej służbie zawodowej, Ełk 2021.
 19. Agnieszka Pietrusiewicz, Działalność gospodarcza osób fizycznych w świetle prawa administracyjno-podatkowego, Ełk 2021.
 20. Dorota Poniatowska, Reforma służby podatkowo-celnej i jej implementacja w Urzędzie Skarbowym w Ełku, Ełk 2021.
 21. Nikolina Sienkiewicz, System organów bezpieczeństwa i porządku publicznego – współpraca Policji i Straży Miejskiej w Ełku, Ełk 2021.
 22. Monika Skowrońska, Publiczna i niepubliczna administracja handlowa – model zarządzania przedsiębiorstwem „Jarmex” w Ełku, Ełk 2021.
 23. Anna Sokołowska, Instytucjonaln0-aministracyjne wsparcie rozwoju odnawialnych źródeł energii w Polsce i Powiecie Ełckim, Ełk 2021.
 24. Michał Topolewski, Ochrona środowiska przed odpadami jako zadanie publiczne – osiągnięcia Miasta Ełku, Ełk 2021.
 25. Agnieszka Wysocka, Etyka zawodowa w administracji publicznej i jej rola w funkcjonowaniu Urzędu Miasta Ełku, Ełk 2021.
 26. Agnieszka Zielińska, Instytucjonalne wspomaganie oświaty. Działalność Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Ełku, Ełk 2021.
 27. Beata Bielska, Pozycja prawno-społeczna ławnika na przykładzie Sądu Rejonowego w Ełku (2001-2019), Ełk 2021.
 28. Helge Sonnenburg, Realizacja zadań w zakresie środowiska i leśnictwa przez Starostwo Powiatowe w Augustowie, Ełk 2021.
 29. Aleksandra Sulewska, Zarządzanie mieniem powszechnego wymiaru sprawiedliwości a praktyka administracyjna Sądu Rejonowego w Grajewie, Ełk 2021.
 30. Michelina Twardowska, Kompetencje oraz zadania administracji rządowej i samorządowej w zakresie rozwoju innowacji – Perspektywy Miasta Ełku, Ełk 2021.
 31. Katarzyna Bakuła, Warmińsko-Mazurski Ośrodek Adopcyjny w Olsztynie Filia w Ełku jako organ administracji, Ełk 2022.
 32. Katarzyna Borchert, Postępowanie w sprawie uzyskania pozwolenia na budowę w Gminie Prostki  – studium przypadku, Ełk 2022.
 33. Iwona Bosińska, Ryzyko wypalenia i stresu zawodowego pracowników administracji w wybranych placówkach opiekuńczo-rehabilitacyjnych z Powiatu Ełckiego, Ełk 2022.
 34. Jakub Budnik, Prawno-administracyjne aspekty bezpieczeństwa imprez masowych na terenie Miasta Ełku, Ełk 2022.
 35. Aleksandra Danuta Fiszer, Wybrane formy wsparcia socjalnego w wychowaniu dzieci na terenie Powiatu Ełckiego, Ełk 2022.
 36. Anna Gałażyn, Zwalczanie korupcji w administracji publicznej według opinii mieszkańców Suwałk, Ełk 2022.
 37. Małgorzata Garlicka, Przeciwdziałanie przemocy domowej z uwzględnieniem mężczyzn jako ofiar na przykładzie Miasta Ełk, Ełk 2022.
 38. Tomasz Głowacki, Procedura administracyjna w zakresie zatrudniania cudzoziemców w Polsce, Ełk 2022.
 39. Joanna Gryziak, Cyfryzacja w administracji publicznej w praktyce Urzędu Miasta Ełku, Ełk 2022.
 40. Barbara Iżbicka, Działalność administracji oświatowej wobec agresji uczniów Szkoły Podstawowej Nr 3 w Ełku w czasie pandemii, Ełk 2022.
 41. Dorota Jasionowska, Sądownictwo państwowe i kościelne w sprawach małżeńskich w Polsce, Ełk 2022.
 42. Adam Paweł Jasionowski, Kształt terytorialno-administracyjny Kościoła Rzymskokatolickiego w Polsce, Ełk 2022.
 43. Sylwester Kopiczko, Wpływ zjawiska biurokracji na rozwój gospodarczy w opinii mieszkańców Powiatu Ełckiego, Ełk 2022.
 44. Elwira Świtaj, Weryfikacja prawidłowości procedur działalności samorządowej oraz praktyka nadzorczo-kontrolna w Gminie Olecko, Ełk 2022.
 45. Patryk Kamiński, Uwarunkowania administracyjno-podatkowe działalności gospodarczej na terenie Powiatu Ełckiego, Ełk 2022.
 46. Marcin Andruszkiewicz, Rola Komendy Powiatowej Policji w Ełku w zapobieganiu i zwalczaniu demoralizacji oraz przestępczości nieletnich, Ełk 2023.
 47. Elżbieta Bielik, Realizacja zadań obrony cywilnej i ochrony ludności Gminy Prostki, Ełk 2023.
 48. Małgorzata Ćwikowska, Wypalenie zawodowe w administracji publicznej – doświadczenia pracowników Urzędu Miasta Ełku, Ełk 2023.
 49. Michał Karpowicz, Ustrój polityczny III Rzeczypospolitej Polskiej z perspektywy Miasta Ełku, Ełk 2023.
 50. Zbigniew Romuald Kołakowski, Finansowanie jednostek samorządu terytorialnego na przykładzie Gminy Regimin, Ełk 2023.
 51. Magda Koszykowska, Funkcjowanie administracji publicznej w Gminie Radziłów, Ełk 2023.
 52. Izabela Kurzątkowska, Organizacja systemu służby zdrowia w Powiecie Ełckim, Ełk 2023.
 53. Edyta Sobolewska, Wypadki komunikacyjne oraz ich koszty na terenie administrowanym przez Zakład Linii Kolejowych w Olsztynie, Ełk 2023.
 54. Marlena Szymanowska, Efektywność działania administracji publicznej na przykładzie 24. Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Giżycku, Ełk 2023.
 55. Karolina Walasek, Uwarunkowania prawne i administracyjne działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Giżycku, Ełk 2023.
 56. Wiktoria Wojtulewicz, Zarządzanie mieniem komunalnym w praktyce Urzędu Miasta Ełku, Ełk 2023.
 57. Adrian Zelman, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Grajewie jako jednostka służąca poprawie sytuacji życiowej mieszkańców, Ełk 2023.
 58. Urszula Zinówko, Administracyjno-prawne aspekty chowania zmarłych na przykładzie Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych sp. z o.o. w Ełku, Ełk 2023.
 59. Renata Dąbrowska, Zarządzanie administracją Gemini Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, Ełk 2023.
 60. Emilia Gryczewska, Wykonywanie czynności urzędowych przez kuratorów zawodowych Sądu Rejonowego w Ełku, Ełk 2023.
 61. Monika Kopiczko, Administrowanie Suwalską Specjalną Strefą Ekonomiczną S.A., Ełk 2023.
 62. Natalia Roksana Adrusiewicz, Ochrona wolności i praw osobistych w działalności Rzecznika Praw Obywatelskich, Ełk 2023.

Wyróżniające się opracowania zostały nagrodzone w konkursie Prezydenta Ełku na najlepszą pracę dyplomową o tematyce związanej z Miastem Ełk:

 1. Jarosław Kamiński, Współdziałanie administracji samorządowej z terenowymi organami administracji wojskowej na przykładzie Urzędu Miasta w Ełku, Ełk 2019.
 2. Jarosław Kamiński, Wpływ technologii informatycznych na efektywność administracji publicznej z uwzględnieniem doświadczeń Urzędu Miasta Ełku, Ełk 2021.
 3. Barbara Iżbicka, Działalność administracji oświatowej wobec agresji uczniów Szkoły Podstawowej Nr 3 w Ełku w czasie pandemii, Ełk 2022.

 

Administracja – Gdańska Szkoła Wyższa Wydział Zamiejscowy w Olsztynie:

Prace licencjackie:

 1. Jerzy Duda, Obywatelska inicjatywa ustawodawcza, Olsztyn 2014.
 2. Leszek Jacznik, Policja w systemie bezpieczeństwa i porządku publicznego, Olsztyn 2014.
 3. Agnieszka Komorowska, Nabycie obywatelstwa polskiego, Olsztyn 2014.
 4. Iwona Olejnik, Sądownictwo powszechne w Polsce na przykładzie Sądu Okręgowego w Olsztynie, Olsztyn 2014.
 5. Małgorzata Wasilewska, Referendum lokalne na przykładzie województwa warmińsko-mazurskiego, Olsztyn 2014.
 6. Katarzyna Krupa, Pozycja ustrojowa organu wykonawczego w gminie, Olsztyn 2014.
 7. Małgorzata Dawid, Zarządzanie jakością w jednostkach budżetowych na przykładzie Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie, Olsztyn 2015.
 8. Hanna Januszkiewicz, Prawa i obowiązki pracownika administracji samorządowej, Olsztyn 2015.
 9. Wojciech Januszkiewicz, Działalność administracji wyborczej na przykładzie województwa warmińsko-mazurskiego, Olsztyn 2015.
 10. Katarzyna Lebiedzińska, Kultura organizacyjna i działalność Biura Generalnego Inspektora Danych Osobowych, Olsztyn 2015.
 11. Krystyna Piotrowicz, Ustrój i działalność samorządu terytorialnego na przykładzie Gminy Dywity, Olsztyn 2015.
 12. Jadwiga Szlaga, Nadzór Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nad samorządem terytorialnym w latach 2010-2014, Olsztyn 2015.
 13. Agnieszka Bartnikowska, Administrowanie publiczną bazą noclegową na przykładzie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Olsztynie, Olsztyn 2016.
 14. Arkadiusz Cekała, Organizacja i funkcjonowanie służb specjalnych w Polsce na przykładzie Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Olsztyn 2016.
 15. Aldona Dobrzyńska, Pozyskiwanie funduszy Unii Europejskiej przez Gminę Przasnysz w latach 2007-2013, Olsztyn 2016.
 16. Katarzyna Ludwiczak-Kulhawik, Stosowanie prawa zamówień publicznych przez wybrane jednostki administracji publicznej w Olsztynie, Olsztyn 2016.
 17. Edita Nieviadomska, Pobyt cudzoziemców w Polsce w pragmatyce Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, Olsztyn 2016.
 18. Anna Filipska, Organizacja i zadania organów ścigania ze szczególnym uwzględnieniem Prokuratury Okręgowej w Olsztynie, Olsztyn 2016.
 19. Angela Pawlak, Stosowanie prawa o aktach stanu cywilnego w działalności Urzędu Miejskiego w Morągu, Olsztyn 2016.
 20. Angelika Brzezik, Organizacja i funkcjonowanie administracji samorządowej na przykładzie Urzędu Gminy Gietrzwałd, Olsztyn 2017.
 21. Daria Kuta, Sprawowanie nadzoru i kontroli administracyjnej przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Olsztynie, Olsztyn 2017.
 22. Monika Nowak, Administracja socjalna na przykładzie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lidzbarku Warmińskim, Olsztyn 2017.
 23. Katarzyna Wantowska, Nadzór i kontrola działalności Urzędu Miasta Olsztyna w latach 2010-2014, Olsztyn 2017.
 24. Klaudia Zakrzewska, Rola i zadania Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Olsztynie w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym, Olsztyn 2017.
 25. Izabela Dwórznicka, Kontrola i nadzór nad administracją samorządową na przykładzie Miasta i Gminy Biskupiec w latach 2014-2018, Olsztyn 2019.
 26. Sylwia Szuba, Administrowanie wspólnotami mieszkaniowymi na przykładzie Miejskiego Przedsiębiorstwa Zarządzania Nieruchomościami Sp. z o.o. w Morągu, Olsztyn 2019.
 27. Bogumiła Sochalewska, Publiczna administracja budowlana na przykładzie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Bartoszycach, Olsztyn 2019.
 28. Anna Moszczyńska, Realizacja zadań publicznych przez jednostki samorządu terytorialnego na przykładzie Gminy Janowiec Kościelny w latach 2014-2018, Olsztyn 2019.
 29. Monika Kowalewska, Sposoby przeciwdziałania bezrobociu w Powiecie Olsztyńskim w latach 2017-2019, Olsztyn 2020.
 30. Izabela Janeczko, Ocena jakości administracji publicznej w opinii mieszkańców Powiatu Kętrzyńskiego w latach 2015-2018, Olsztyn 2020.
 31. Monika Nahibowicz, Monopol Totalizatora Sportowego sp. z o.o. Oddział w Olsztynie w zakresie gier hazardowych, Olsztyn 202o.
 32. Zuzanna Zych, Realizacja celów i zadań samorządu terytorialnego w Gminie Kozłowo w latach 2015-2018, Olsztyn 2020.
 33. Anna Grygiel, Zadania i organizacja Gminy Dobre Miasto w latach 2018-2020, Olsztyn 2021.
 34. Joanna Nowakowska, Kontrola administracji publicznej na przykładzie Miasta Mława w latach 2016-2020, Olsztyn 2021.

 

Administracja – Gdańska Szkoła Wyższa:

Prace magisterskie:

 1. Krystyna Piotrowicz, Gmina Dywity jako podstawowa jednostka samorządu terytorialnego prowadząca działalność kulturalną, Gdańsk 2017.
 2. Małgorzata Dawid, Zarządzanie jakością w jednostkach administracji publicznej, Gdańsk 2017.
 3. Aldona Dobrzyńska, Absorpcja funduszy Unii Europejskiej przez jednostki samorządu terytorialnego na przykładzie Gminy Przasnysz, Gdańsk 2018.
 4. Agnieszka Bartnikowska, Działalność wychowawczo-edukacyjna administracji publicznej na przykładzie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Olsztynie, Gdańsk 2018.
 5. Anna Moszczyńska, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jako jednostka służąca poprawie sytuacji życiowej mieszkańców Gminy Janowiec Kościelny w latach 2018-2020, Gdańsk 2021.
 6. Bogumiła Sochalewska, Samowola budowlana i jej konsekwencje w działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Bartoszycach, Gdańsk 2021.
 7. Magda Hanusz, Zasady i tryb wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z perspektywy Urzędu Miejskiego w Dobrym Mieście, Gdańsk 2022.
 8. Monika Kowalewska, Przebieg postępowania administracyjnego na przykładzie Wydziału Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, Gdańsk 2022.
 9. Ewelina Pawłowska, Procedura „Niebieskiej Karty” wobec przemocy w rodzinie w Gminie Gietrzwałd w latach 2018-2020, Gdańsk 2022.

Seminarzyści, którzy otrzymali Nagrodę Rektora Gdańskiej Szkoły Wyższej za wyróżniającą pracę dyplomową:

 • Aldona Dobrzyńska, praca licencjacka pt. Pozyskiwanie funduszy Unii Europejskiej przez Gminę Przasnysz w latach 2007-2013, Olsztyn 2016.
 • Katarzyna Wantowska, praca licencjacka pt. Nadzór i kontrola działalności Urzędu Miasta Olsztyna w latach 2010-2014, Olsztyn 2017.
 • Krystyna Piotrowicz, praca magisterska pt. Gmina Dywity jako podstawowa jednostka samorządu terytorialnego prowadząca działalność kulturalną, Olsztyn 2017.
 • Monika Kowalewska, Przebieg postępowania administracyjnego na przykładzie Wydziału Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, Gdańsk 2022.

Ponadto zrecenzowałem około 300 prac dyplomowych (licencjackich i magisterskich).

W 2013 roku byłem członkiem komisji konkursowej Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego w konkursie na najlepszą pracę magisterską z zakresu spraw międzynarodowych (pierwsza edycja).

W latach 2020-2023 roku byłem przewodniczącym kapituły w konkursie Prezydenta Ełku na najlepszą pracę dyplomową o tematyce związanej z Miastem Ełk.