e-mail: j.mrozek@op.pl

 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Gdańska Szkoła Wyższa

Wikipedia

Baza „Ludzie nauki”

Polska Bibliografia Naukowa

Kancelaria Adwokacka