Adres poczty elektronicznej:

j.mrozek@op.pl

 

Adresy zewnętrznych stron internetowych:

Wikipedia

Baza „Ludzie nauki”

Baza systemu szkolnictwa wyższego „RAD-on”

Polska Bibliografia Naukowa