1) Za osiągnięcia w dziedzinie dydaktycznej otrzymałem w 2017 roku Nagrodę indywidualną II stopnia Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Taką samą nagrodę odebrałem w 2018 roku. W 2019 roku zaś otrzymałem Nagrodę indywidualną III stopnia.

2) Za osiągnięcia w dziedzinie organizacyjnej otrzymałem w 2021 roku Nagrodę indywidualną I stopnia Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

3) Za wybitne osiągnięcia naukowe w dziedzinie ochrony wolności słowa i wolności przekonań religijnych otrzymałem w 2018 roku Nagrodę Naukową im. Ryszarda Wragi Towarzystwa Naukowego Wschodoznawców.