1) Za osiągnięcia w dziedzinie dydaktycznej otrzymałem w 2017 roku Nagrodę indywidualną II stopnia Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Taką samą nagrodę odebrałem w 2018 roku.

2) Za wybitne osiągnięcia naukowe w dziedzinie ochrony wolności słowa i wolności przekonań religijnych otrzymałem w 2018 roku Nagrodę Naukową im. Ryszarda Wragi Towarzystwa Naukowego Wschodoznawców.