• W 2021 roku otrzymałem Nagrodę indywidualną I stopnia Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie za osiągnięcia w dziedzinie organizacyjnej.

 

 

  • W 2023 roku otrzymałem Nagrodę indywidualną I stopnia Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie za osiągnięcia w dziedzinie naukowej.