W dniu 3o kwietnia 2019 roku wystąpiłem do Centralnej Komisji Stopni i Tytułów z wnioskiem o wszczęcie przewodu habilitacyjnego. Przewód habilitacyjny prowadzi Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie jako jednostka uprawniona do nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk prawnych w zakresie prawa.