W dniu 24 lipca 2023 roku w Wyższej Szkole Marynarki Wojennej w Warnie (Naval Academy in Varna) na podstawie dysertacji pod tytułem:

Ochrona wolności słowa jako podstawowego komponentu bezpieczeństwa cywilnego na przykładzie Federacji Rosyjskiej

oraz 3 pozytywnych recenzji oraz 4 pozytywnych opinii członków komisji habilitacyjnej,

po jednomyślnym głosowaniu uzyskałem stopień naukowy doktora habilitowanego nauk o bezpieczeństwie i obronności w zakresie bezpieczeństwa narodowego o specjalności wojskowo-polityczne aspekty bezpieczeństwa (według polskiej klasyfikacji nauk: doktor habilitowany nauk społecznych w zakresie nauk o bezpieczeństwie).

SKŁAD KOMISJI HABILTACYJNEJ

L.p. Tytuł / stopień naukowy / stanowisko Funkcja

Status

1.

Prof. nadzw. dr Nedko Ivanov Dimitrov Przewodniczący

– recenzent

wewnętrzny

2.

Prof. nadzw. dr Siyana Borislavova Lutskanova Członek

wewnętrzny

3.

Prof. nadzw. dr hab. Dragomir Kiriłow Krastiew Członek

wewnętrzny

4.

Prof. dr hab. Sevdalina Ilieva Dimitrova Członek

– recenzent

zewnętrzny

5.

Prof. dr Natalia Atanasova Bekyarova Członek

– recenzent

zewnętrzny

6.

Prof. dr Lidiya Stoyanova Velkova Członek

zewnętrzny

7. Prof. dr Maxim Lyubenov Karev Członek

zewnętrzny

 

A oto mój dyplom wraz tłumaczeniem oraz poświadczeniem uznania równoważności z polskim stopniem naukowym doktora habilitowanego.