W dniu 3o kwietnia 2019 roku wystąpiłem do Centralnej Komisji Stopni i Tytułów z wnioskiem o wszczęcie przewodu habilitacyjnego, jednocześnie wskazując Wydział Prawa i Administracji Uniwersystetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie jako jednostkę uprawnioną do nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk prawnych w zakresie prawa.