Nazwa przedszkola: Państwowe Przedszkole w Karolewie (zlikwidowane)
Rok szkolny: 1980/1981
Data ukończenia: 20 czerwca 1981 roku

Kadrę przedszkola stanowiły następujące osoby:
P. Ewa Lisowiec – obecnie Wilmont (p.o. dyrektora), P. Jolanta Januszewska (wychowawczyni), P. Alina Jackiewicz (pomoc wychowawcza), P. Bożena Olender (intendentka), P. Czesława Nałysnyk (kucharka), P. Krystyna Kieślak (woźna).