Stopień naukowy: Doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii

Nazwa uczelni wyższej: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Nazwa Wydziału: Wydział Filozofii Chrześcijańskiej

Data ukończenia: 30 czerwca 2004 roku

Praca doktorska: Afirmacja życia człowieka w katolickiej etyce społecznej w Polsce okresu międzywojennego

Promotor: ks. prof. dr hab. Józef Marceli Dołęga

Recenzenci: prof. UKSW dr hab. Ewa Podrez
prof. dr hab. Włodzimierz Tyburski

Średnia ocen egzaminów doktorskich
(filozofia, psychologia, język obcy): 5,0

A oto mój dyplom.