Stopień naukowy: Doktor nauk prawnych w zakresie prawa o specjalności prawo administracyjne

Nazwa uczelni wyższej: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
w Olsztynie

Nazwa Wydziału: Wydział Prawa i Administracji

Data ukończenia: 15 czerwca 2012 roku

Praca doktorska: Wolność słowa a prawna ochrona przekonań religijnych. Studium prawno-administracyjne i z zakresu ochrony praw człowieka

Promotor: ks. prof. dr hab. Ryszard Sztychmiler

Recenzenci: prof. dr hab. Tadeusz Jasudowicz

ks. prof. UKSW dr hab. Krzysztof Warchałowski

Średnia ocen z egzaminów doktorskich
(prawo administracyjne, filozofia, język obcy): 5,0

A oto mój dyplom.