Stopień naukowy: Doktor nauk teologicznych w zakresie teologii moralnej

Nazwa uczelni wyższej: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Nazwa Wydziału: Wydział Teologiczny

Data ukończenia: 23 maja 2005 roku

Praca doktorska: Apostolstwo świeckich w listach pasterskich biskupów łomżyńskich po Soborze Watykańskim II

Promotor: ks. prof. dr hab. Paweł Góralczyk

Recenzenci: ks. prof. UKSW dr hab. Józef Zabielski,
ks. prof. dr hab. Antoni Misiaszek

Średnia ocen egzaminów doktorskich
(teologia moralna, filozofia, język obcy): 5,0

A oto mój dyplom.