Kanoniczny stopień naukowy: Licencjat naukowy w zakresie teologii apostolstwa
Nazwa uczelni wyższej: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Nazwa Wydziału: Wydział Teologiczny
Data ukończenia: 12 czerwca 2003 roku
Egzamin dyplomowy: Ex Universa Theologia
Średnia ocen: 4,60
Ocena końcowa (na dyplomie): magna cum laude (z wielką pochwałą)

A oto mój dyplom.

 

L.p. Nazwa przedmiotu Imię i nazwisko wykładowcy
I rok
1. Rola kobiety w apostolstwie Dr Dorota Muchowska-Dźwig
2. Antropologia teologiczna Ks. prof. dr hab. Lucjan Balter
3. Teologia biblijna apostolstwa Ks. prof. dr hab. Julian Warzecha
4. Apostolski dialog w Kościele Dr hab. Eugeniusz Sakowicz, prof. UKSW
5. Prakseologia apostolstwa Ks. dr Roman Forycki
6. Dar Ducha Świętego w apostolstwie Ks. dr Marian Kowalczyk
7. Zagadnienia prawne apostolstwa Ks. dr Janusz Łuczak
8. Apostolskość Kościoła Ks. dr Sławomir Pawłowski
9. Seminarium naukowe Ks. prof. dr hab. Paweł Góralczyk
II rok
10. Apostolskie posłannictwo zakonów Ks. prof. dr hab. Lucjan Balter
11. Etyka gospodarcza Prof. dr hab. Aniela Dylus
12. Apostolska pedagogia miłości Ks. prof. dr hab. Marian Graczyk
13. Teologia biblijna apostolstwa Ks. prof. dr hab. Julian Warzecha
14. Teologia apostolstwa powszechnego Ks. dr Marian Kowalczyk
15. Apostolstwo misyjne Ks. dr hab. Janusz Dyl, prof. UKSW
16. Apostolskie aspekty ochrony przyrody i środowiska Ks. dr Kazimierz Nowak
17. Seminarium naukowe Ks. prof. dr hab. Paweł Góralczyk
III rok
18. Duchowość apostolstwa Ks. prof. dr hab. Lucjan Balter
19. Socjologia apostolstwa Ks. prof. dr hab. Witold Zdaniewicz
20. Teologia biblijna apostolstwa Ks. dr Franciszek Mickiewicz
21. Apostolski charakter liturgii Ks. dr hab. Jacek Nowak, prof. UKSW
22. Apostolstwo hierarchiczne Ks. dr Marian Kowalczyk
23. Apostolskie i moralne aspekty mass-mediów Ks. prof. dr hab. Zbigniew Sareło
24. Apostolat pojednania Ks. dr Krzysztof Kietliński
25. Apostolstwo słowa Ks. dr Krzysztof Marcyński
26. Nowa ewangelizacja Ks. dr Czesław Parzyszek
27. Seminarium naukowe Ks. prof. dr hab. Paweł Góralczyk