Poziom studiów: podyplomowe
Nazwa kierunku studiów: Finanse i rachunkowość przedsiębiorstw
Nazwa uczelni wyższej: Uniwersytet w Białymstoku
Nazwa Wydziału: Wydział Ekonomiczny
Data ukończenia: 24 czerwca 2000 roku
Egzamin dyplomowy: w formie praktycznej
Średnia ocen: 4,59
Ocena końcowa (na dyplomie): dobry

A oto mój dyplom.

 

L.p. Nazwa przedmiotu Imię i nazwisko wykładowcy
1. Zastosowanie technik informatycznych w rachunkowości i zarządzaniu Mgr inż. Jacek Borkowski
2. System podatkowy Mgr Wiesław Świstak
3. Rynek papierów wartościowych Mgr Bogusław Klepadło
4. Prawo cywilne, gospodarcze i administracyjne Mgr Wojciech Zadykowicz
5. Rachunek kosztów Dr Grażyna Michalczyk
6. Rachunkowość finansowa Dr Grażyna Michalczyk
7. Sprawozdawczość finansowa Dr Grażyna Michalczyk