Poziom studiów: podyplomowe
Nazwa kierunku studiów: Kontrola, nadzór i audyt
w administracji publicznej

Nazwa uczelni wyższej: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
w Olsztynie

Nazwa Wydziału: Wydział Prawa i Administracji
Data ukończenia: 18 czerwca 2011 roku
Praca dyplomowa: Postępowanie dowodowe w Najwyższej Izbie Kontroli
Promotor: prof. dr hab. Andrzej Misiuk
Średnia ocen: 5,0
Ocena końcowa (na dyplomie): bardzo dobry

A oto mój dyplom.

 

L.p. Nazwa przedmiotu Imię i nazwisko wykładowcy
1. Podstawowe procedury administracyjne Dr Marta Kopacz
2. Psychologiczne i etyczne aspekty kontroli
i audytu
Mgr Anna Zubrzycka
3. Podstawy organizacji i administrowania Dr hab. Arkadiusz Letkiewicz, prof. UWM
4. Analiza ryzyka Dr hab. Arkadiusz Letkiewicz, prof. UWM
5. Elementy organizacji i kierowania instytucją Dr Tomasz Szankin
6. Teoria, standardy oraz procedury kontroli i audytu Mgr Jerzy Górski
7. Metodyka badań kontrolnych i audytorskich Mgr Jerzy Górski
8. Nadzór w zdecentralizowanej administracji publicznej Dr Stanisław Bułajewski
9. Historia administracji Prof. dr hab. Andrzej Misiuk
10. Instytucje nadzoru i kontroli zewnętrznej Prof. dr hab. Andrzej Misiuk
11. Elementy finansów publicznych i rachunkowości budżetowej Dr Bogdan Żukowski
12. Rachunkowość jednostek administracji publicznej Dr Bogdan Żukowski
13. Proces badania i sporządzania dokumentacji oraz postępowanie pokontrolne/poaudytowe Mgr Jerzy Górski
14. Wybrane zagadnienia z mikroekonomii Dr hab. Roman Przybyszewski, prof. UWM
15. Wykład monograficzny Dr Lech Grochowski
16. Elementy prawa Dr Lech Grochowski
17. Informatyka w kontroli i audycie Mgr Jan Stankiewicz
18. Ustrój administracji publicznej Prof. dr hab. Andrzej Misiuk
19. Seminarium dyplomowe Prof. dr hab. Andrzej Misiuk