Nazwa kierunku studiów: Master of Business Administration (MBA)
Nazwa uczelni wyższej: Wyższa Szkoła Finansów
i Zarządzania w Warszawie

Nazwa Wydziału: Kolegium Kształcenia Podyplomowego
Data ukończenia: 2 lipca 2012 roku
Praca dyplomowa: Ocena systemu zarządzania jakością
w jednostkach administracji publicznej na przykładzie Urzędu Miasta Ełku
Promotor: dr hab. Katarzyna Szczepańska
Średnia ocen: 5,0
Ocena końcowa (na dyplomie): bardzo dobry

A oto mój dyplom w języku polskim i dyplom w języku angielskim.

L.p. Nazwa przedmiotu Imię i nazwisko wykładowcy
I semestr
1. Negocjacje i mediacje Dr Victor Martinez
2. Marketingowe zarządzanie przedsiębiorstwem Dr Sławomir Jarka
3. Biznesplan – matematyka finansowa Mgr Tomasz Jachna
4. Projekty inwestycyjne Mgr Tomasz Jachna
5. Public relations Prof. dr hab. Marek Kosewski
Mgr Piotr Żołądkowski
6. Zarządzanie strategiczne Prof. dr hab. Grażyna Gierszewska
7. Zarządzanie jakością Dr hab. Katrzyna Szczepańska
II semestr
10. Organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwem Dr Ryszard Zach
11. Zarządzanie międzynarodowe Mgr Jadwiga Ford
12. Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa Prof. dr hab. Maria Sierpińska
13. Wycena przedsiębiorstwa Dr Piotr Szczepankowski
14. Organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwem Dr Ryszard Zach