Poziom studiów: podyplomowe
Nazwa kierunku studiów: Stosunki międzynarodowe
i dyplomacja

Nazwa uczelni wyższej: Collegium Civitas i Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk
Data ukończenia: 12 lipca 2012 roku
Praca dyplomowa: Prezydencja Najwyższej Izby Kontroli
w Europejskiej Organizacji Najwyższych Organów Kontroli (2009-2011)
Promotor: dr Ryszard Żółtaniecki
Średnia ocen: 5,1
Ocena końcowa (na dyplomie): celujący

A oto mój dyplom.

 

L.p. Nazwa przedmiotu Imię i nazwisko wykładowcy
I semestr
1. Izrael we współczesnym świecie Nilly-Nela Amit-Eisenberg
2. Instrumenty prawne w stosunkach międzynarodowych i dyplomacji Dr Marek Madej
3. Operacje specjalne i zarządzanie kryzysowe Dr Krzysztof Liedel
4. Savoir vivre z elementami protokołu dyplomatycznego Mgr Małgorzata Jóźwiak
5. Dyplomacja: teoria i praktyka Dr Ryszard Żółtaniecki
II semestr
6. Cywilizacja islamu Mgr Bogusław R. Zagórski
7. Negocjacje w stosunkach międzynarodowych i dyplomacji Dr Ryszard Żółtaniecki
8. Protokół dyplomatyczny, komunikacja i organizacja służby dyplomatycznej Dr Sławomir Klimkiewicz
9. Świat wobec wyzwań globalnych Dr Julian Pańków
10. Teoria i praktyka pracy konsularnej- zajęcia warsztatowe Amb. Aleksander Dietkow
11. Interpersonalne i wewnątrzgrupowe aspekty negocjacji Mgr Monika Nowicka