Nazwa kierunku studiów: Zarządzanie jednostką samorządu terytorialnego
Nazwa uczelni wyższej: Szkoła Główna Handlowa
w Warszawie

Nazwa Wydziału: Kolegium Ekonomiczno-Społeczne
Data ukończenia: 16 grudnia 2000 roku
Praca dyplomowa: Ustawowe środki nadzorcze wojewody
nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego
Promotor: dr Czesława Rudzka-Lorentz
Średnia ocen: 5,0
Ocena końcowa (na dyplomie): bardzo dobry

A oto mój dyplom.

 

L.p. Nazwa przedmiotu Imię i nazwisko wykładowcy
I semestr
1. Ekonomia rozwoju lokalnego Prof. dr hab. Alojzy Zalewski
2. Instytucje w Unii Europejskiej Mgr Urszula Kurczewska
3. Ekonomiczne i polityczne podstawy integracji europejskiej Prof. dr hab. Katarzyna Żukrowska
4. Administracja publiczna w Polsce Dr Czesława Rudzka-Lorentz
5. Polityka rozwoju regionalnego Polski w środowisku integracji europejskiej Prof. dr hab. Jacek Szlachta
6. Modele samorządów terytorialnych w krajach Unii Europejskiej Prof. dr hab. Joachim Osiński
7. Polityka budowlana w krajach Unii Europejskiej Dr Jan Matuszewski
8. Ekonomia przedsiębiorstw komunalnych Dr Elżbieta Dżbik
9. Zarządzanie jednostkami samorządowymi w USA Dr Stefan E. Medvec
II semestr
10. Finansowanie inwestycji komunalnych w Polsce i krajach Unii Europejskiej Dr Jacek Sierak
11. Zarządzanie jednostkami samorządu terytorialnego w Unii Europejskiej Feargal O’Diomasaight
12. Planowanie strategiczne w samorządzie terytorialnym Dr Marek Ziółkowski
13. Mieszkalnictwo – zarządzanie i strategie rozwoju Dr Marek Majchrzak
14. Lokalna polityka społeczna Dr Piotr Błędowski
15. Finanse zreformowanego samorządu terytorialnego w Polsce na tle rozwiązań w krajach Unii Europejskiej Dr Czesława Rudzka-Lorentz
16. Wieloletnie prognozowanie budżetu w samorządzie terytorialnym Dr Krzysztof Jarosiński
17. Problemy przekształceń własnościowych Prof. dr hab. Marta Sadowy