Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa w Czernikach k/Kętrzyna (zlikwidowana)
Poziom nauki: klasy I-VI
Data ukończenia: 26 czerwca 1987 roku
Liczba zaliczonych przedmiotów: 52
Średnia ocen: 4,98

 

L.p. Nazwa przedmiotu Imię i nazwisko nauczyciela
I klasa – rok szkolny 1981/1982
1. Język polski Mgr Cecylia Stankiewicz
2. Matematyka Mgr Cecylia Stankiewicz
3. Środowisko społeczno-przyrodnicze Mgr Cecylia Stankiewicz
4. Praca-technika Mgr Cecylia Stankiewicz
5. Kultura fizyczna Mgr Cecylia Stankiewicz
6. Plastyka Mgr Cecylia Stankiewicz
7. Muzyka Mgr Cecylia Stankiewicz
Wychowawca klasy Mgr Cecylia Stankiewicz
Dyrektor szkoły P. Władysława Pietkiewicz
II klasa – rok szkolny 1982/1983
8. Język polski P. Beata Urniaż
9. Matematyka P. Beata Urniaż
10. Środowisko społeczno-przyrodnicze P. Beata Urniaż
11. Praca-technika P. Beata Urniaż
12. Kultura fizyczna P. Beata Urniaż
13. Plastyka P. Beata Urniaż
14. Muzyka P. Beata Urniaż
Wychowawca klasy P. Beata Urniaż
Dyrektor szkoły P. Władysława Pietkiewicz
III klasa – rok szkolny 1983/1984
15. Język polski Mgr Halina Szypulska
16. Środowisko społeczno-przyrodnicze P. Hanna Gierak
17. Matematyka P. Hanna Gierak
18. Plastyka P. Hanna Gierak
19. Muzyka P. Hanna Gierak
20. Praca-technika Mgr Władysława Gan
21. Kultura fizyczna P. Hanna Gierak
Wychowawca klasy Mgr Halina Szypulska
Dyrektor szkoły P. Władysława Pietkiewicz
IV klasa – rok szkolny 1984/1985
22. Język polski Mgr Halina Szypulska
23. Język rosyjski Mgr Wioletta Grabowska
24. Historia P. Hanna Gierak
25. Biologia z higieną P. Władysława Pietkiewicz
26. Geografia Mgr Wioletta Grabowska
27. Matematyka P. Iwona Pietkiewicz
28. Plastyka P. Iwona Pietkiewicz
29. Muzyka P. Iwona Pietkiewicz
30. Praca-technika Mgr Władysława Gan
31. Kultura fizyczna Mgr Wioletta Grabowska
Wychowawca klasy Mgr Halina Szypulska
Dyrektor szkoły Mgr Władysława Gan
V klasa – rok szkolny 1985/1986
32. Język polski Mgr Halina Szypulska
33. Język rosyjski Mgr Wioletta Grabowska
34. Historia P. Hanna Gierak
35. Biologia z higieną P. Władysława Pietkiewicz
36. Geografia Mgr Wioletta Grabowska
37. Matematyka P. Iwona Pietkiewicz
38. Plastyka P. Iwona Pietkiewicz
39. Muzyka P. Iwona Pietkiewicz
40. Praca-technika Mgr Władysława Gan
41. Kultura fizyczna Mgr Wioletta Grabowska
Wychowawca klasy Mgr Halina Szypulska
Dyrektor szkoły Mgr Władysława Gan
VI klasa – rok szkolny 1986/1987
42. Język polski Mgr Halina Szypulska
43. Język rosyjski Mgr Wioletta Grabowska
44. Historia P. Hanna Gierak
45. Biologia z higieną P. Władysława Pietkiewicz
46. Geografia Mgr Wioletta Grabowska
47. Fizyka z astronomią Mgr Władysława Gan
48. Matematyka Mgr Władysława Gan
49. Plastyka P. Iwona Pietkiewicz
50. Muzyka P. Iwona Pietkiewicz
51. Praca-technika Mgr Władysława Gan
52. Kultura fizyczna Mgr Wioletta Grabowska
Wychowawca klasy Mgr Halina Szypulska
Dyrektor szkoły Mgr Władysława Gan
A oto moje świadectwa szkolne: I klasa, II klasa, III klasa, IV klasa, V klasa, VI klasa oraz katechizacyjne: I klasaII klasaIII klasaIV klasaV klasa, VI klasa.

Zajęcia z religii realizowane były w kościele pw. św. Jana Apostoła w Czernikach oraz kościele pw. św. Stanisława Kostki w Karolewie w przez Ks. Romualda Mężyńskiego, Ks. Stanisława Kwarcińskiego
oraz Ks. mgr Kazimierza Żuchowskiego.