Nazwa szkoły: Zbiorcza Szkoła Gminna w Kruszewcu k/Kętrzyna (zlikwidowana)
Poziom nauki: klasy VII-VIII
Data ukończenia: 9 czerwca 1989 roku
Liczba zaliczonych przedmiotów: 28
Średnia ocen: 4,64

 

L.p. Nazwa przedmiotu Imię i nazwisko nauczyciela
VII klasa – rok szkolny 1987/1988
1. Język polski Mgr Anna Szymańska
2. Język rosyjski Mgr Małgorzata Gołąb
3. Historia P. Elżbieta Błaszczak
4. Wiedza obywatelska Mgr Małgorzata Gołąb
5. Biologia z higieną P. Maria Gajewska
6. Geografia Mgr Stanisława Kozakiewicz
7. Fizyka Mgr Teresa Wysocka
8. Matematyka Mgr Teresa Wysocka
9. Chemia P. Antoni Tymoszuk
10. Plastyka P. Elżbieta Błaszczak
11. Muzyka P. Elżbieta Jarosik
12. Praca-technika P. Elżbieta Błaszczak
13. Kultura fizyczna P. Antoni Tymoszuk
Wychowawca klasy P. Elżbieta Błaszczak
Dyrektor szkoły P. Antoni Tymoszuk
VIII klasa – rok szkolny 1988/1989
14. Język polski Mgr Anna Szymańska
15. Język rosyjski Mgr Małgorzata Gołąb
16. Historia P. Elżbieta Błaszczak
17. Wiedza o społeczeństwa Mgr Małgorzata Gołąb
18. Biologia z higieną P. Maria Gajewska
19. Geografia Mgr Stanisława Kozakiewicz
20. Fizyka Mgr Teresa Wysocka
21. Matematyka Mgr Teresa Wysocka
22. Chemia P. Antoni Tymoszuk
23. Plastyka P. Elżbieta Błaszczak
24. Muzyka P. Elżbieta Jarosik
25. Praca-technika P. Elżbieta Błaszczak
26. Praktyki uczniowskie
27. Kultura fizyczna P. Antoni Tymoszuk
28. Przysposobienie obronne P. Genowefa Czepiel
Wychowawca klasy P. Elżbieta Błaszczak
Dyrektor szkoły P. Antoni Tymoszuk
A oto moje świadectwa szkolne: VII klasaVIII klasa oraz katechizacyjne: VII klasaVIII klasa.

Zajęcia z religii realizowane były w parafii pw. św. Stanisława Kostki w Karolewie przez Ks. mgr Kazimierza Żuchowskiego.