Nazwa szkoły: Technikum Budowlane na podbudowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej – Zespół Szkół Nr 2 w Ełku
Nazwa zawodu: Technik budownictwa
Poziom nauki: klasy I-III
Data ukończenia: 25 maja 1995 roku
Średnia ocen: 3,90

 

L.p. Nazwa przedmiotu Imię i nazwisko nauczyciela
I klasa – rok szkolny 1992/1993
1. Język polski Mgr Barbara Iglicka
2. Język rosyjski Mgr Barbara Czajko
3. Historia Mgr Andrzej Matysiak
4. Matematyka Mgr Bohdan Iglicki
5. Fizyka Mgr Teresa Dąbrowska
6. Chemia Mgr Elżbieta Derdzińska
7. Wychowanie fizyczne Mgr Henryk Basiński
8. Technologia Mgr inż. Barbara Niemczynowicz
9. Konstrukcje budowlane Mgr inż. Barbara Niemczynowicz
10. Materiały budowlane Mgr inż. Wojciech Ziajko
11. Rysunek techniczny Mgr inż. Wojciech Ziajko
12. Ochrona środowiska Mgr Ewa Bruzgul
13. Religia Ks. mgr Stanisław Jóźwiak
Wychowawca klasy Mgr Andrzej Matysiak
Pedagog szkolny Mgr Zenobia Barwicka
Dyrektor szkoły Mgr Teresa Wocial
II klasa – rok szkolny 1993/1994
14. Język polski Mgr Małgorzata Ladzińska
15. Język rosyjski Mgr Danuta Karpienia
16. Matematyka Mgr Bohdan Iglicki
17. Wychowanie fizyczne Mgr Henryk Basiński
18. Historia Mgr Andrzej Matysiak
19. Fizyka Mgr Teresa Dąbrowska
20. Chemia Mgr Grzegorz Stężała
21. Ochrona i kształtowanie środowiska Mgr Halina Paszkowska
22. Praktyka zawodowa p. Daniel Adruszkiewicz
23. Technologia Mgr inż. Barbara Niemczynowicz
24. Konstrukcje budowlane Mgr inż. Barbara Niemczynowicz
25. Projektowanie Mgr inż. Wojciech Ziajko
26. Instalacje sanitarne Inż. Aleksandra Bierońska
27. Religia Mgr inż. Wojciech Kwiatkowski
Wychowawca klasy Mgr Andrzej Matysiak
Pedagog szkolny Mgr Zenobia Barwicka
Dyrektor szkoły Mgr Teresa Wocial
III klasa – rok szkolny 1994/1995
28. Język polski Mgr Małgorzata Ladzińska
29. Język rosyjski Mgr Danuta Karpienia
30. Historia Mgr Andrzej Matysiak
31. Wiedza o społeczeństwie Mgr Andrzej Matysiak
32. Matematyka Mgr Dorota Ziajko
33. Fizyka Mgr Teresa Dąbrowska
34. Chemia Mgr Grzegorz Stężała
35. Wychowanie fizyczne Mgr Henryk Basiński
36. Ochrona i kształtowanie środowiska Mgr Halina Paszkowska
37. Praktyka zawodowa p. Daniel Adruszkiewicz
38. Egzamin z przygotowania zawodowego
39. Rysunek techniczny Mgr inż. Barbara Niemczynowicz
40. Materiałoznawstwo Mgr inż. Barbara Niemczynowicz
41. Budownictwo z technologią Mgr inż. Barbara Niemczynowicz
42. Konstrukcje budowlane Mgr inż. Barbara Niemczynowicz
43. Instalacje sanitarne Inż. Aleksandra Bierońska
44. Instalacje i urządzenia elektryczne Mgr inż. Tadeusz Markisz
45. Kosztorysowanie Mgr inż. Grażyna Orłowska
46. Przepisy w budownictwie Mgr inż. Jacek Orzechowski
47. Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw Mgr Halina Paszkowska
48. Religia Ks. mgr Albert Interewicz
Wychowawca klasy Mgr Andrzej Matysiak
Pedagog szkolny Mgr Zenobia Barwicka
Dyrektor szkoły Mgr Teresa Wocial
A oto moje świadectwa szkolne: I klasaII klasaIII klasa.

Kadra opiekuńczo-wychowawcza w moim „drugim domu” – Bursie Szkolnej w Ełku w latach 1991-1995: Mgr Mirosława Ampuła (wychowawca), Mgr Agnieszka Badowiec (wychowawca), Mgr Halina Batko (wychowawca), Mgr Zofia Cembrowicz (wicedyrektor – 1990/1991), P. Sławomir Dubiel (wychowawca), P. Anna Dubinin (wychowawca), P. Jan Heintsch (wychowawca), Mgr Krzysztof Jagłowski (wychowawca), Mgr Józef Karpacz (wychowawca), Mgr Józef Klekotko (wychowawca), Mgr inż. Witold Kłubowicz (dyrektor), Mgr Anna Kondracka (p.o. Dyrektora w okresie sierpień-grudzień 1991 roku i wychowawca), Mgr Grażyna Krysiuk (wychowawca), Mgr Alina Lewsza (Wicedyrektor – 1991/2000), P. Halina Ławska (wychowawca), Mgr Anna Matysiak (wychowawca), Mgr Robert Redlin (wychowawca), Mgr Teresa Romanowska (wychowawca), Mgr Maria Rzadkowska – po zmianie nazwiska Czajkowska (wychowawca), Mgr Walerian Stypułkowski (wychowawca), Mgr Tomasz Suchaczewski (wychowawca), Mgr Ligia Zarębska (wychowawca).

 

Podczas pobytu w Bursie Szkolnej moim bezpieczeństwem i żywieniem zajmowały się Panie z portierni i kuchni: P. Helena Arasim (kierownik kuchni), P. Marianna Galicka (portierka), P. Genowefa Kupidkowska (portierka), P. Irena Leniec (portierka), P. Alicja Trojanowska (kucharka), P. Helena Wejs (kucharka), P. Leokadia Wiszniewska (kucharka), P. Cecylia Wyrzykowska (kucharka), P. Krystyna Wyrzykowska (kucharka), P. Krystyna Zubrzycka (portierka).