L.p. Nazwa przedmiotu Ocena
Część pisemna
1. Język polski 5,0
2. Historia 4,0
Część ustna
3. Język polski 5,0
4. Język rosyjski 5,0