Tytuł zawodowy: Licencjat
Nazwa kierunku studiów: Teologia w zakresie nauczania religii (katechetyki)
Nazwa uczelni wyższej: Diecezjalne Kolegium Teologiczne
w Ełku

Data ukończenia: 12 września 1998 roku
Praca dyplomowa: Wpływ wychowania religijnego w rodzinie na kształtowanie postaw młodzieży wobec religii
Promotor: ks. dr Zdzisław Golan
Średnia ocen: 4,28
Ocena końcowa (na dyplomie): dobry

 

L.p. Nazwa przedmiotu Imię i nazwisko wykładowcy
I rok
1. Historia zbawienia Ks. bp dr Edward Samsel
2. Logika Ks. dr Roman Forycki
3. Historia Kościoła Ks. dr Kazimierz Łatak
4. Katechetyka fundamentalna S. dr Barbara Pillar
5. Pedagogika Ks. dr Adam Skreczko
6. Psychologia Ks. dr Ryszard Kurek
7. Introdukcja Biblii Ks. dr Zdzisław Mazur
8. Teologia moralna ogólna Ks. dr Józef Zabielski
9. Etyka Dr Stanisław Krajski
10. Teologia dogmatyczna (propedeutyka) Ks. mgr Lic. Zygmunt Kopiczko
11. Liturgika pastoralna Ks. mgr Lic. Maciej Maciejewski
12. Język niemiecki Ks. Franciszek Stosik
II rok
13. Soteriologia Ks. prof. dr hab. Lucjan Balter
14. Katechetyka formalna S. dr Barbara Pillar
15. Pedagogika Dr Zdzisława Kobylińska
16. Psychologia rozwojowa Ks. dr Ryszard Kurek
17. Historia Kościoła Ks. dr Kazimierz Łatak
18. Stary Testament Ks. dr Zdzisław Mazur
19. Nowy Testament Ks. dr Zdzisław Mazur
20. Etyka Dr Stanisław Krajski
21. Język niemiecki Dr Mieczysław Mejor
22. Filozofia społeczna Dr Stanisław Krajski
23. Teologia dogmatyczna Ks. mgr Lic. Zygmunt Kopiczko
24. Psychologia rodziny Ks. mgr Lic. Krzysztof Brzostek
25. Liturgika Ks. mgr Lic. Maciej Maciejewski
26. Proseminarium Mgr lic. Anna Blok
III rok
27. Eschatologia Ks. prof. dr hab. Lucjan Balter
28. Psychologia religii Ks. dr Zdzisław Golan
29. Psychopedagogika Ks. dr Zdzisław Golan
30. Historia Kościoła Ks. dr Kazimierz Łatak
31. Katechetyka materialna S. dr Barbara Pillar
32. Teologia moralna Ks. dr Włodzimierz Wielgat
33. Teologia biblijna Ks. dr Zdzisław Mazur
34. Akcja Katolicka Dr Stanisław Krajski
35. Teologia dogmatyczna (eklezjologia) Ks. mgr Lic. Waldemar Brodziak
36. Katolicka nauka społeczna Ks. dr Marian Szczęsny
37. Psychologia rodziny Ks. mgr Lic. Krzysztof Brzostek
38. Psychologia prenatalna i prokreacyjna Mgr Beata Krakowiak
39. Śpiew liturgiczny S. mgr Barbara Kozłowska
40. Proseminarium Mgr Anna Blok
41. Seminarium dyplomowe Ks. dr Zdzisław Golan
A oto mój dyplom oraz zaświadczenie o ukończeniu przygotowania pedagogicznego zaświadczenie o ukończeniu przygotowania pedagogicznego.

Biskupem Ordynariuszem Diecezji Ełckiej, za zezwoleniem którego działał Diecezjalny Instytut Teologiczny w Ełku, był Jego Ekscelencja ks. bp dr Wojciech Ziemba.