Tytuł zawodowy: Magister
Poziom studiów: magisterskie uzupełniające
Nazwa kierunku studiów: Teologia
Nazwa uczelni wyższej: Akademia Teologii Katolickiej
w Warszawie
(IV i V rok)
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
(VI rok)
Nazwa Wydziału: Wydział Teologii
Data ukończenia: 11 czerwca 2001 roku
Praca dyplomowa: Poszukiwanie sensu życia młodzieży szkolnej w Ełku
Promotor: ks. dr Marian Szczęsny
Średnia ocen: 4,39
Ocena końcowa (na dyplomie): dobry

A oto mój dyplom.

L.p. Nazwa przedmiotu Imię i nazwisko wykładowcy
IV rok
1. Logika / metodologia Ks. dr Roman Forycki
2. Teoria poznania Ks. dr Roman Forycki
3. Historia filozofii Dr Stanisław Krajski
4. Stary Testament Ks. mgr Lic. Jerzy Szorc
5. Teologia życia wewnętrznego Ks. dr Ryszard Kurek
6. Archeologia Dr Mieczysław Mejor
7. Język łaciński Dr Mieczysław Mejor
8. Patrologia Ks. dr Stanisław Strękowski
9. Prawo kanoniczne Ks. dr Józef Dolina
10. Teologia dogmatyczna Ks. dr Leonard Fic
11. Nowy Testament Ks. dr Zdzisław Mazur
12. Proseminarium Ks. dr Ryszard Kurek
V rok
13. Antropologia filozoficzna Dr Stanisław Krajski
14. Teologia pastoralna Ks. dr Wojciech Kalinowski
15. Historia filozofii Dr Stanisław Krajski
16. Socjologia religii Ks. mgr Lic. Marian Salamon
17. Teologia misji Ks. dr Jan Skorupski
18. Księgi mądrościowe Ks. mgr Lic. Jerzy Szorc
19. Filozofia bytu / metafizyka Ks. dr Roman Forycki
20. Teologia życia wewnętrznego Ks. dr Ryszard Kurek
21. Język łaciński Dr Mieczysław Mejor
22. Seminarium dyplomowe Ks. dr Marian Szczęsny
VI rok
23. Filozofia przyrody Ks. prof. dr hab. Józef M. Dołęga
24. Teologia laikatu i apostolstwa Ks. dr Roman Forycki
25. Biblia w katechezie S. dr Barbara Pillar
26. Teologia fundamentalna Ks. dr Leonard Fic
27. Teologia pastoralna Ks. dr Wojciech Kalinowski
28. Historia sztuki S. mgr Jolanta Groszczyk
29. Dynamika grupy S. dr Barbara Pillar
30. Ekumenizm Ks. dr Jerzy Fidura
31. Teologia przepowiadania Ks. dr Jerzy Sikora
32. Seminarium dyplomowe Ks. dr Marian Szczęsny