Nazwa szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa Rzemiosł Budowlanych – Zespół Szkół Budowlanych w Ełku (zlikwidowana)
Nazwa zawodu: monter instalacji budowlanych o specjalności instalacje sanitarne (hydraulik)
Poziom nauki: klasy I-III
Data ukończenia: 23 czerwca 1992 roku
Średnia ocen: 3,74

 

L.p. Nazwa przedmiotu Imię i nazwisko nauczyciela
I klasa – rok szkolny 1989/1990
1. Język polski Mgr Krystyna Rymarczyk
2. Język rosyjski Mgr Barbara Czajko
3. Historia Mgr Dorota Czepułkowska
4. Matematyka Mgr Teresa Gilewska
5. Fizyka Inż. Zygmunt Mikłaszewicz
6. Kultura fizyczna Mgr Stanisław Przekop
7. Przysposobienie obronne Inż. Stanisław Jurczak
8. Praktyczna nauka zawodu p. Daniel Adruszkiewicz
9. Rysunek zawodowy Inż. Aleksandra Bierońska
10. Technologia Inż. Aleksandra Bierońska
11. Zarys budownictwa ogólnego Mgr inż. Anna Mieczkowska
12. Przysposobienie do życia w rodzinie Inż. Aleksandra Bierońska
Wychowawca klasy Inż. Aleksandra Bierońska
Pedagog szkolny Mgr Zenobia Barwicka
Dyrektor Szkoły Mgr Jerzy Czepułkowski
II klasa – rok szkolny 1990/1991
13. Język polski Mgr Barbara Pogorzelska
14. Język rosyjski Mgr Danuta Karpienia
15. Historia Mgr Dorota Czepułkowska
16. Matematyka Mgr Teresa Gilewska
17. Wychowanie fizyczne Mgr Henryk Basiński
18. Praktyczna nauka zawodu p. Daniel Adruszkiewicz
19. Technologia Inż. Aleksandra Bierońska
20. Rysunek zawodowy Inż. Aleksandra Bierońska
21. Ekonomika przedsiębiorstw Mgr Halina Paszkowska
Wychowawca klasy Inż. Aleksandra Bierońska
Pedagog szkolny Mgr Zenobia Barwicka
Dyrektor szkoły Mgr Jerzy Czepułkowski
III klasa – rok szkolny 1991/1992
22. Język polski Mgr Anna Jastrzębska
23. Język rosyjski Mgr Zdzisław Karpienia
24. Historia Mgr Dorota Czepułkowska
25. Wiedza o społeczeństwie Mgr Jerzy Czepułkowski
26. Matematyka Mgr Teresa Gilewska
27. Fizyka Mgr Teresa Dąbrowska
28. Wychowanie fizyczne Mgr Henryk Basiński
29. Przysposobienie obronne (obrona cywilna) Inż. Stanisław Jurczak
30. Bezpieczeństwo, higiena i prawo pracy Mgr Halina Paszkowska
31. Praktyczna nauka zawodu p. Daniel Adruszkiewicz
32. Technologia Inż. Aleksandra Bierońska
33. Rysunek zawodowy Inż. Aleksandra Bierońska
34. Zarys budownictwa Inż. Aleksandra Bierońska
35. Ekonomika przedsiębiorstw Mgr Halina Paszkowska
Wychowawca klasy Inż. Aleksandra Bierońska
Pedagog szkolny Mgr Zenobia Barwicka
Dyrektor szkoły Mgr Jerzy Czepułkowski
A oto moje świadectwa szkolne: I klasaII klasaIII klasa oraz świadectwo katechizacji.

Zajęcia z religii realizowane były w parafii pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Apostołów w Ełku przez Ks. mgr Jerzego Owsiankę i Ks. mgr Stanisława Jóźwiaka.

 

Kadra opiekuńczo-wychowawcza w moim „drugim domu” – Bursie Szkolnej w Ełku w latach 1991-1995: Mgr Mirosława Ampuła (wychowawca), Mgr Agnieszka Badowiec (wychowawca), Mgr Halina Batko (wychowawca), Mgr Zofia Cembrowicz (wicedyrektor – 1990/1991), P. Sławomir Dubiel (wychowawca), P. Anna Dubinin (wychowawca), P. Jan Heintsch (wychowawca), Mgr Krzysztof Jagłowski (wychowawca), Mgr Józef Karpacz (wychowawca), Mgr Józef Klekotko (wychowawca), Mgr inż. Witold Kłubowicz (dyrektor), Mgr Anna Kondracka (p.o. Dyrektora w okresie sierpień-grudzień 1991 roku i wychowawca), Mgr Grażyna Krysiuk (wychowawca), Mgr Alina Lewsza (Wicedyrektor – 1991/2000), P. Halina Ławska (wychowawca), Mgr Anna Matysiak (wychowawca), Mgr Robert Redlin (wychowawca), Mgr Teresa Romanowska (wychowawca), Mgr Maria Rzadkowska – po zmianie nazwiska Czajkowska (wychowawca), Mgr Walerian Stypułkowski (wychowawca), Mgr Tomasz Suchaczewski (wychowawca), Mgr Ligia Zarębska (wychowawca).

 

Podczas pobytu w Bursie Szkolnej moim bezpieczeństwem i żywieniem zajmowały się Panie z portierni i kuchni: P. Helena Arasim (kierownik kuchni), P. Marianna Galicka (portierka), P. Genowefa Kupidkowska (portierka), P. Irena Leniec (portierka), P. Alicja Trojanowska (kucharka), P. Helena Wejs (kucharka), P. Leokadia Wiszniewska (kucharka), P. Cecylia Wyrzykowska (kucharka), P. Krystyna Wyrzykowska (kucharka), P. Krystyna Zubrzycka (portierka).