• Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, uchwałą Nr 119 z dnia 25 kwietnia 2017 roku, za zasługi dla rozwoju Uniwersytetu oraz wieloletnią, zaangażowaną pracę naukowo-dydaktyczną i działalność na rzecz środowiska akademickiego nadał mojej osobie ZŁOTY LAUR UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE.

 

  • Rada Główna LZS, w uznaniu moich wyników sportowych, m.in. za zdobycie Wicemistrzostwa Polski w kolarstwie szosowym i udział w Polskiej Reprezentacji Narodowej, nadała mi odznaczenie ZASŁUŻONEGO SPORTOWCA (nr leg. 550).