Moja siostra Agnieszka, po wielu latach poszukiwań naszych przodków, w tym dokonanych kwerendach licznych archiwów zawierających różne rodzaje dokumentów, m.in.: księgi kościelne (parafialne) oraz zapowiedzi, spisy parafian, ogłoszenia parafialne, listy bierzmowanych, czy informacje o organizacjach dobroczynnych, a także metryki cywilne (akta urodzeń, małżeństw, zgonów), spisy ludności, oraz dokumenty innych instytucji i organizacji, ustaliła, że nasza rodzina Mrozków pochodzi z rodu Momotów na Lubelszczyźnie, który przynależy do stanu szlacheckiego posługującego się herbem Biberstein.

 

Biberstein

 

W związku z powyższym, Zarząd Główny Związku Szlachty Polskiej Kresów Wschodnich podjął decyzję o przyjęciu mojej osoby w poczet członków tej organizacji oraz potwierdził moje szlachectwo odpowiednim certyfikatem.

Konwent Szlachty i Arystokracji w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie wyników badań polskich rodów szlacheckich dokonanych przez Kolegium Heraldyczno-Genealogiczne „Szlachcic” oraz przedstawionych dokumentów, wydał mojej osobie ostateczne potwierdzenie przynależności do stanu szlacheckiego z przywilejem pieczętowania się ww. herbem Biberstein.