Nasza rodzina Mrozków pochodzi z rodu Momotów na Lubelszczyźnie, który przynależy do stanu szlacheckiego posługującego się herbem Biberstein.

 

Biberstein

 

W związku z powyższym, Zarząd Główny Związku Szlachty Polskiej Kresów Wschodnich podjął decyzję o przyjęciu mojej osoby w poczet członków tej organizacji oraz potwierdził moje szlachectwo odpowiednim certyfikatem.

Konwent Szlachty i Arystokracji w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie wyników badań polskich rodów szlacheckich dokonanych przez Kolegium Heraldyczno-Genealogiczne „Szlachcic” oraz przedstawionych dokumentów, wydał mojej osobie ostateczne potwierdzenie przynależności do stanu szlacheckiego z przywilejem pieczętowania się ww. herbem Biberstein.