• Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego z dnia 15 października 2013 roku, za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej, uhonorowany zostałem Srebrnym Krzyżem Zasługi.

 

  • Decyzją Ministra Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej z dnia 18 czerwca 2018 roku, za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania, uhonorowany zostałem Medalem Komisji Edukacji Narodowej.