• Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego z dnia 15 października 2013 roku, za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej, odznaczony zostałem SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI.

 

  • Decyzją Ministra Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej z dnia 18 czerwca 2018 roku, za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania, odznaczony zostałem MEDALEM KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ.

 

  • Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy z dnia 19 maja 2021 roku, za zasługi w popularyzowaniu wiedzy naukowej i działalność wspomagającą rozwój ełckiej społeczności, odznaczony zostałem ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI.

 

  • Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy z dnia 24 lipca 2023 roku, za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie Państwa, odznaczony zostałem MEDALEM ZŁOTYM ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ.